FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788499219172
DOI:
Referencia: 80161-0
Fecha: febrero, 2017
Encuadernación: Rúsitca con solapa
Tamaño:
Páginas:

Escola, famílies i comunitat

La perspectiva imprescindible per educar avui
Género: No ficción

12,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Els esdeveniments que presenciem aquests últims temps, tant en l’àmbit global com local, constaten que vivim un autèntic canvi d’època, en què les regles del joc social i educatiu s’estan transformant profundament.

En aquest context, totes les educacions –l’escolar, la familiar, l’esportiva, l’artística o la del lleure– experimenten un notable desajust entre unes respostes antigues i unes preguntes que canvien substancialment. Davant d’aquest desajust és imprescindible entendre, plantejar i construir polítiques i accions educatives des d’una perspectiva que les inclogui totes –la familiar, l’escolar, la comunitària, etc.– i que tingui molt en compte la seva absoluta interdependència. Aquesta és la idea clau: no es pot intentar educar pertinentment en el segle XXI sense tenir en compte famílies, docents i comunitat i les seves estretes interrelacions.

Jordi Collet i Antoni Tort, basant-se en les seves recerques, proposen exemples, accions i debats per educar el millor possible en el nostre món, reconeixent, alhora, tot allò après fins avui.

Índice

Introducció

1. La perspectiva EFC
Una petita història de les barreres que dificulten les (bones) relacions entre escola, famílies i comunitat
Les cinc barreres entre escola, famílies i comunitat… O com les estructures institucionals influeixen de manera invisible
Escola, famílies i comunitat (EFC): la perspectiva imprescindible per educar (bé) avui

2. Àmbits i propostes de millora de les relacions entre docents, famílies i comunitat
Àmbits per a la millora
Àmbits d’actuació i condicions de possibilitat
Més enllà de la formalitat
El paper de les AMPA. La dimensió educativa i comunitària de la participació de les famílies en el sistema educatiu
Propostes i avenços
Annex

3. Repensar els reptes educatius des de la perspectiva EFC
Els temps educatius
Els deures
La funció docent en una institució oberta

Conclusions

Antoni Tort; Jordi Collet
9788499219172
9788499219721

80161-0
80161-4

Ir al contenido