FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788417667986
DOI:
Referencia: 80185-0
Fecha: noviembre, 2019
Encuadernación: Rústica amb solapes
Tamaño: 15 x 21 cm.
Páginas: 120

Les relacions interdependents entre persones, generacions i institucions

Canviar les relacions desmuntant els estereotips
Colección: Horizontes
Género: No ficción

16,80

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Des de fa molts anys es parla de la interdependència com a l’única manera d’afrontar els reptes del món. No sembla que se’n faci gaire cas, més enllà que es conegui la paraula. No es tracta, doncs, d’incorporar un nou terme al nostre vocabulari, ja ric en bones intencions, sinó de fer realitat el sentit de la interdependència, que comporta reconèixer i escoltar seriosament totes les persones, sense la prepotència de qui es creu millor, per tal de construir les relacions tots plegats amb una dependència mútua.

Naixem dependents i el procés de socialització ens possibilita actuar amb maduresa, autonomia i responsabilitat a fi de compartir reptes conjunts tot sortint de la zona egocèntrica i etnocéntrica que defensa uns valors determinats, reforçats per uns estereotips cada cop més anacrònics i, a la vegada, més potents, vinculats a rendiments, edats i cultures.

Les relacions interdependents impliquen una relació horitzontal, entre generacions i cultures, amb una actitud que permet deixar d’atribuir les responsabilitats pròpies als altres i d’imposar el propi punt de vista, com si fos universal i millor, menystenint les aportacions de cada membre del grup, fet que afavoreix la dependència mútua.

Aquest llibre reflexiona sobre aquestes qüestions i, amb vista a entendre millor el perfil de les generacions actuals, gira la mirada cap als anys 50-70 del segle passat, període en què E. Erikson va concebre la seva teoria dels vuit estadis del desenvolupament psicosocial. Malgrat la consistència del seu enfocament, i arran de l’evolució que ha experimentat la societat, resulta desfasat pel que fa a les edats en què situa cada etapa. Per això, l’actual revisió pot servir de punt de partida per comprendre molts dels canvis esdevinguts, tant individuals com generacionals, així com per preservar els factors essencials que calen per socialitzar-se, madurar i assumir les oportunitats que brinda l’enfocament basat en la interdependència.

Índice

Introducció

Interdependència: un canvi de model en les relacions per afrontar els reptes actuals 

Clarificar idees: dependència, autonomia i interdependència 

Interdependència: ètica, necessitat i actitud 

Breu perfil generacional: qui ha d’actuar amb interdependència

Generacions predigitals i generacions digitals: visió des de la psicologia evolutiva

El desenvolupament psicosocial avui: visió actualitzada de les etapes d’Erikson

Reflexions sobre l’envelliment: actiu, productiu i satisfactori

La interdependència: un repte per compartir amb la família, l’escola i la comunitat 

El procés de socialització: assentar les bases per fer possible la interdependència

Relació educativa interdependent: afectes, emocions i raons per compartir objectius 

Aprenentatges i interdependència en l’escolaritat obligatòria: un desafiament 

Responsabilitat institucional: aprendre i promoure la interdependència

Responsabilitat i relacions interdependents en els centres educatius i de formació

Responsabilitat de la comunitat: promoure la interdependència local

Beneficis d’aprendre amb relacions interdependents entre generacions

Bibliografia

Webgrafia

Maria Jesús Comellas i Carbó
9788417667986

80185-0

Echa un vistazo

Nota de prensa

Ir al contenido