DATOS EDICIÓN
Edición digital PDF

ISBN: 9788419506924
DOI: [doi_pdf]
Referencia: 82001-1
Fecha: Diciembre, 2022
Tamaño: 140 (10,8 MB)

La competència digital docent al Màster de formació del professorat de les universitats de Catalunya

Colección: Universidad
Género: No ficción
Octaedro

Presentación

La competència digital docent (CDD) és una competència transversal que tot professional de l’educació ha d’adquirir per poder exercir la seva tasca amb qualitat, en el context de desenvolupament tecnològic i canvi metodològic que impera en l’actualitat. Existeixen ja alguns models consolidats que permeten aproximar-se de forma prou detallada a la conceptualització de la CDD, com és el cas del Marc de referència de la competència digital docent (MRCDD), basat en referents de la Unió Europea i adoptat pel Ministerio de Educación i el Departament d’Educació a Catalunya. Ara bé, existeix encara una mancança a l’hora d’exposar estratègies concretes per a la implementació d’aquests principis a l’aula, o com es pot treballar i desenvolupar la CDD amb docents en formació inicial. Mitjançant 49 activitats didàctiques, en aquest llibre se suggereixen pistes i es tracen indicacions per treballar en les diferents assignatures del màster de formació del professorat (MUFP) el desenvolupament de la CDD seguint el MRCDD. Es dirigeix, per tant, a qualsevol agent de la comunitat educativa que vulgui conèixer propostes aplicables a les aules d’educació superior en els estudis de formació del professorat. També pot resultar d’interès per a professionals d’altres nivells educatius, així com per a altres agents com ara famílies i la societat en general.

Índice

La competència digital docent, un repte al màster de formació del professorat (Ramon Palau i Jordi Mogas)
1. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Andy Morodo Horrillo)
2. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat de Barcelona (UB) (Katia Verónica Pozos Pérez, Diego Calderón-Garrido i Susana Arànega Español)
3. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat de Girona (UdG) (Jesús Granados Sánchez)
4. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat de Lleida (UdL) (Alexandra Vraciu, Anna Marsol i Montserrat Casanovas)
5. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) (Gil Pla-Campas, Joan Arumí-Prat i Jordi Chumillas-Coromina)
6. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (Adriana Ornellas, Lorena Becerril, Neus Banqué-Martínez i Elsa Santamaría)
7. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (Maica Sanz, Ramon Martí i Enric Mayol)
8. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) (Evaristo de la Torre, Toni Tubio, Ramon Barlam, Mar Carrió i Daniel Cassany)
9. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat Ramon Llull (URL) (Xavi Canaleta, Josep Campos-Rius i David Soler)
10. El desenvolupament de la CDD al màster de formació del professorat de la Universitat Rovira i Virgili (URV) (Jordi Mogas, Ramon Palau, Cèlia Llurba i Gisela Cebrián)
11. El desenvolupament de la CDD al Màster Interuniversitari de Formació del Professorat de Matemàtiques (UAB, UB, UOC i UPC) (Mireia López-Beltran i Jordi Deulofeu-Piquet)

Pin It on Pinterest

Share This