COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788418083068
Referencia: 80186-0
Fecha: Dic. 2019
Encuardenación: Rústica
Tamaño: 15x21 cm
Páginas: 148
 
 

Ecotècnia SCCL: èxit empresarial o fracàs cooperatiu?

Els 10 primers anys de la vida d’Ecotècnia (1981-1991)

Colección: Horizontes/ Colección: Transició energètica
GÉNERO: No ficción
Octaedro

15,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

El que m’ha empès a escriure aquest llibre ha estat el desig de posar en valor el cas d’una entitat empresarial catalana innovadora que va aconseguir situar-se entre les deu primeres del món i que va passar a mans de grans companyies internacionals, i tot això a partir de tres enginyers professionals i de cinc enginyers acabats de graduar que van aportar l’equivalent a 2.500 euros actuals.
Aquesta obra ofereix informació detallada sobre els deu primers anys de la cooperativa Ecotècnia, que van ser suficients per engegar importants processos de creació d’activitats de recerca, d’innovació, de creixement i d’adaptació als mercats, superant la manca de suport de les institucions catalanes i amb l’oposició d’alguns sectors de l’esquerra ambientalista. Aquest recorregut no va ser fàcil.
Aquesta publicació pretén compartir l’experiència de com vàrem ser capaços d’assolir uns resultats que semblaven utòpics, com vàrem sortejar un seguit de dificultats econòmiques, organitzatives i tecnològiques i com vàrem vèncer les dificultats per mantenir els valors constitucionals en un entorn molt diferent del de la creació de la cooperativa. D’aquí el títol del llibre.
Conèixer la història d’Ecotècnia pot ser d’especial interès per a emprenedors i historiadors de l’economia i de les empreses locals. També pot orientar les institucions públiques de Catalunya perquè evitin la pèrdua d’activitats industrials com la de la cooperativa Ecotècnia, que després sí que va ser valorada pel grup Mondragón del País Basc, per la francesa Alstom i per la General Electric dels EUA.
Joaquim Corominas

Ver el índice del libro

Pròleg
1. Introducció
2. Organització del treball
3. Anàlisi tecnològica
4. Anàlisi econòmica
5. Canvis estructurals
6. Evolució
7. Necessitats de capitalització
8. El final de la cooperativa
9. Preguntes i solucions
10. Conclusions
Annexos


Joaquim Corominas

Joaquim Corominas (Barcelona, 1940) és doctor enginyer industrial, especialitat elèctrica i MSEE per la Universitat de Berkeley a Califòrnia. Ha compaginat el treball a la indústria amb l’ensenyament a la Universitat des del 1964 fins al 1978; ha treballat en empreses d’automàtica, informàtica i electrònica a Catalunya, Califòrnia i Massachussets. Professor de la UPC, on ha ensenyat control automàtic, informàtica, energia i tecnologia. Professor al Departament de Geografia de la UAB i un deis socis fundadors d’ECOTÈCNIA S. Coop. Catalana per a l’Autonomia Tecnològica. És membre de la junta de la Societat Catalana de Tecnologia de l’IEC. Ha estat president d’Ecoserveis, i actualment ho és del Congrés d’Energia de Catalunya.

Pin It on Pinterest

Share This