Ecotècnia SCCL: èxit empresarial o fracàs cooperatiu?

Joaquim Corominas
9788418083068

80186-0