COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788418083723
Referencia: 80188-0
Fecha: Octubre, 2020
Encuardenación: Rúsitca
Tamaño: 15 x 23 cm
Páginas: 234
 
 

De l’alfa a l’omega de l’autisme

Octaedro

20,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

La majoria dels llibres o articles que parlen d’autisme des del punt de vista psicoanalític van adreçats a persones que són bones coneixedores del tema i estan escrits per autors que han fet importants aportacions al camp, gràcies a la seva llarga experiència amb pacients que pateixen autisme. Per això, sempre he trobat a faltar una obra que anés dirigida a persones que desitgessin conèixer les diverses contribucions que sobre aquesta qüestió han anat fent els autors psicoanalítics més reconeguts. I això és el que pretén aquest llibre, desplegar un recull històric des de Kanner fins a l’actualitat.

Així mateix, em semblava útil mostrar una forma de treballar amb aquests pacients en psicoteràpia psicoanalítica a través de sessions psicoterapèutiques. Els casos escollits mostren diferents graus d’afectació i de nivell intel·lectual, la qual cosa permet veure un ventall divers de persones amb trastorns de l’espectre autístic; en tot cas, tots ells reuneixen, en major o menor mesura, algunes de les característiques pròpies dels estats autístics.

L’obra pot resultar d’interès tant per als psicoterapeutes que inicien el seu treball amb pacients afectats per trastorns de l’espectre autístic com per a professionals que volen aprofundir en l’estudi històric al voltant de l’autisme, així com en formes de dur a terme la psicoteràpia psicoanalítica amb pacients que presenten nivells d’afectació desiguals.

Índice

Pròleg (Llúcia Viloca i Novellas)

Etiologia de l’autisme

Introducció: desenvolupament psicoafectiu de l’infant

L’autisme estudiat des del punt de vista psicoanalític

Estudi de casos

Criteris considerats característics dels estats autístics

Apèndix: exemples de tractaments dels pacients estudiats

A mode de conclusió

Glossari

Bibliografia

 

Pin It on Pinterest

Share This