FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788419900685
DOI:
Referencia: 81001-0
Fecha: desembre, 2023
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm
Páginas: 404

PDF:
ISBN: 9788410054219
DOI:
Referencia: 81001-1
Fecha: desembre, 2023
Tamaño: 404 (8,7 MB)

Tractament Integrat de Llengües i Continguts (TILC) en un context de minorització lingüística

De la teoria a la pràctica
Género: No ficción

30,00

EDICIÓN IMPRESA

Disponible en descarga gratuita:

Número de descargas
113 Descargas

Presentación

L’actual societat del coneixement demana als futurs ciutadans competències noves i cada vegada més exigents. El nostre sistema educatiu, a més a més, ha de proporcionar aquestes competències a una població escolar com més va més diversa des del punt de vista lingüístic i sociocultural. La complexitat del nostre sistema educatiu deriva, per tant, de la necessitat d’aconseguir l’equitat mitjançant un tractament inclusiu de la diversitat i una intervenció didàctica rigorosa i de qualitat. És a dir, els nostres centres educatius han d’afrontar la diversitat de llengües, la diversitat de sabers curriculars, la diversitat d’alumnes i la diversitat de situacions educatives mitjançant enfocaments metodològics i organitzatius potents que permeten dur a terme una educació inclusiva plurilingüe i intercultural en un context en què la llengua principal d’escolarització (el valencià/català) és una llengua minoritzada.

En aquest context, l’obra que presentem pot representar una eina privilegiada per a aconseguir no solament un domini profund dels sabers disciplinaris des d’una perspectiva plurilingüe, sinó també una optimització de la multicompetència de cada alumne i alumna, la revitalització i normalització del valencià/català en el sistema escolar i la comunitat educativa, i una educació global més avançada.

Estem convençuts que el TILC és el model d’ensenyament-aprenentatge del futur, particularment en els sistemes educatius multilingües que pretenen oferir una educació plurilingüe de qualitat. I no solament perquè és un mitjà idoni per a augmentar el temps dedicat a les llengües del currículum sense incrementar el nombre d’hores en l’horari escolar, sinó també per la seua capacitat a l’hora d’afrontar els reptes educatius del segle XXI.

Índice

Pròleg
1. El context
2. Què és el tractament integrat de llengües i continguts?
3. El TILC en un marc competencial
4. Els continguts disciplinaris
5. El llenguatge acadèmic
6. La cognició
7. Síntesi: la integració de continguts disciplinaris, llengua i cognició
8. El marc cultural
9. Pluriliteracitat acadèmica
10. Gestió didàctica de les llengües vehiculars en el TILC
11. Adequació de la intervenció didàctica
12. L’avaluació en el TILC
13. Una situació d’aprenentatge TILC
14. Referències

Echa un vistazo

Nota de prensa

p

Disponible en otras plataformas digitales

Ir al contenido