FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788417667016
DOI:
Referencia: 80179-0
Fecha: noviembre, 2018
Encuadernación: rústica con solapa
Tamaño: 15 x 21 cm.
Páginas: 128

5 raons per aprendre durant tota la vida

Vèncer les barreres i obrir oportunitats
Género: No ficción

14,50

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Està comunament acceptat que cal aprendre al llarg de tota la vida, com també és cert que els coneixements que es van desenvolupant s’han de contrastar amb les «veritats» vigents fins fa pocs anys, ja que el progrés tendeix a posar-les en qüestió. Així, cal assumir que el procés d’aprenentatge no es pot aturar i que és imprescindible saber desaprendre i ressituar les noves informacions, tot preservant-ne d’altres que formen part del bagatge cultural.

Considerant que l’expectativa de vida creix sense parar, i amb vista a evitar que la gent es quedi atrapada en la visió del món que va adquirir durant la seva vida escolar o arran de la seva pràctica professional, s’ha de conscienciar que aprendre és una necessitat, un dret i una responsabilitat social i individual.

S’aprèn a casa, en el si d’experiències quotidianes o culturals, interactuant amb els altres, mirant i escoltant, pels mitjans de comunicació, en llocs específics o, simplement, vivint, perquè la vida mateixa és temps per aprendre. Per tot això, resulta evident que hem de promoure una actitud més favorable envers l’aprenentatge continu, a fi d’assolir una qualitat de vida satisfactòria, més autonomia personal i la capacitat de prendre decisions amb criteri. Encara més, no podem desaprofitar l’enorme valor que representa comprendre i compartir amb altres persones, generacions i cultures, sabers i experiències que la societat no hauria de perdre.

Índice

Breu relat històric de l’aprenentatge durant tota la vida

1. Aprendre per no deixar-se guanyar per les desigualtats viscudes
Les barreres simbòliques a l’aprenentatge al llarg de la vida
Algunes falsedats que determinen actituds i desanimen
Antecedents: història personal influenciada per les actituds i el context. Incidència en l’aprenentatge

2. Aprendre des que naixem és tan important com viure
Idees bàsiques sobre aprendre al llarg de la vida
Què es pot aprendre. Diversitat d’aprenentatges. Entorns institucionals o no institucionals
Amb qui es pot aprendre durant tota la vida: la importància de les relacions interpersonals
Com s’aprenen i es teixeixen els coneixements: transversalitat i intergeneracionalitat

3. Aprendre per poder ampliar: qui som, on som, què pensem i què sabem
Autoimatge de l’etern aprenent: confiança en les pròpies competències
Condicions personals per aprendre: actituds, curiositat, preguntes, interessos
Condicions del procés: aprendre, desaprendre i reaprendre

4. Aprendre per estar en el món i tenir qualitat de vida
Aprendre a qui beneficia? Influenciar i ser influenciat
Petites pinzellades de les ciències per continuar aprenent
Idees que eviten estereotips (edatisme) i pèrdua d’identitat: aprenentatge satisfactori

5. Aprendre per no deixar passar cap oportunitat: espais i temps a la carta
Activitats amb iniciativa personal per aprendre individualment o en grup
Oportunitats de l’entorn per aprendre: institucions, teixit associatiu i societat civil

Una nova perspectiva: aprendre aportant els sabers, els coneixements i les experiències
Context de la proposta
La mentoria: una fórmula satisfactòria d’intercanvi de sabers i experiències
Balanç global

Bibliografia
Agraïments
Sobre l’autora

Maria Jesús Comellas i Carbó
9788417667016

80179-0

Ir al contenido