COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788412009613
Referencia:
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 215
 
 

Tres professors de matemàtiques

22,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Claudi Alsina, Anton Aubanell i Carme Burgués són tres referents de l’ensenyament de les matemàtiques al nostre país. Al deixant de la seva vida professional ens ofereixen en aquest llibre les seves refl exions ben sedimentades i contrastades sobre l’educació matemàtica, sobre la formació inicial i permanent del professorat i sobre la innovació docent, des de l’experiència viscuda. A més, ens ofereixen una visió detallada sobre l’ús dels materials manipulables com a recursos especialment adients i efi caços per a l’aprenentatge matemàtic i acaben amb un cant d’amor a les matemàtiques.

Pin It on Pinterest

Share This