FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788499212661
DOI:
Referencia: 80502-0
Fecha: marzo, 2012
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 278

Recursos energètics i crisi

La fi de 200 anys irrepetibles
Colección: Horizontes
Género: No ficción

24,80

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Els recursos de la natura són finits, especialment les energies no renovables, un fet que no sembla que tinguin en compte molts dels responsables polítics i empresarials. L’autor es pregunta si serà possible mantenir el sistema de desenvolupament industrial iniciat ara fa 200 anys, amb l’explotació del carbó i, més tard, del petroli, del gas natural i de l’urani.
Aquesta anàlisi es basa en dades de les grans agències de l’energia (l’Energy Information Administration, EIA, del Govern dels Estats Units, i l’Agència Internacional de l’Energia, IEA-AIE, de l’OCDE), com també en altres fonts estadístiques reconegudes a escala internacional, convenientment contrastades i reelaborades.
Els resultats contradiuen moltes argumentacions oficials. Mostren que la crisi energètica serà profunda i que es manifestarà ja en la dècada actual: els recursos no s’acabaran immediatament, però l’escassetat de l’oferta davant de l’augment de la demanda qüestionarà el paradigma del creixement continu. Se suggereix que la crisi financera n’ha estat un preludi.
La reducció energètica començarà amb el petroli, fet que comportarà la crisi del transport, el fre de les produccions globalitzades i, en darrera instància, la crisi alimentària (també als països desenvolupats!). El canvi climàtic imparable segons les tendències analitzades serà una dificultat afegida a les readaptacions necessàries.
Quin paper podria fer Europa en el futur, amb els recursos energètics ja exhaurits?

Índice

Part 1 – Recursos d’energia primària
1. Introducció
1.1 Motivació i punt de vista
1.2 Conceptes bàsics sobre energia
1.3 Fonts d’informació
1.4 Unitats de mesura
1.5 Nova comptabilitat energètica
2. Evolució del consum energètic mundial
2.1 Consum energètic de fonts primàries
2.2 Consum energètic per regions
2.3 Població i energia per càpita
3. Reserves d’energies no renovables
3.1 Avaluació de les reserves d’energia
3.2 Anàlisi de les reserves de petroli i gas natural
3.3 Anàlisi de les reserves de carbó
4. Creixements i projeccions
4.1 Divorci entre projeccions de creixement i reserves
4.2 Visió a partir de les reserves originàries
4.3 El zenit dels diferents combustibles

Part 2 – Energies secundàries (o intermèdies)
5. Els combustibles comercials
5.1 D’energies primàries a secundàries
5.2 Derivats dels combustibles fòssils i usos
5.3 El petroli, recurs estratègic
6. L’electricitat
6.1 El sistema elèctric
6.2 Producció i consum d’energia elèctrica
6.3 Característiques i limitacions de l’electricitat
6.4 Noves tecnologies elèctriques

Part 3 – Fonts alternatives d’energia combustibles no convencionals
7.1 Origen dels combustibles fòssils
7.2 Obtenció cada cop més difícil
7.3 Petrolis no convencionals
7.4 Gas natural no convencional
7.5 Combustibles obtinguts per transformació
8. La incerta alternativa nuclear
8.1 Dels usos militars als usos civils
8.2 Evolució de la producció d’energia nuclear
8.3 Avaluació dels recursos d’urani
8.4 Consums i impactes de l’energia nuclear
8.5 Noves tecnologies nuclears
9. Noves fonts d’energia renovable
9.1 Els recursos naturals renovables
9.2 Energia solar
9.3 Energia hidroelèctrica
9.4 Energia eòlica
9.5 Energia geotèrmica
9.6 Energia dels oceans
9.7 Els biocarburants

Part 4 – Els recursos de la Terra
10. Els recursos de la biosfera
10.1 Agricultura, ramaderia, pesca i boscos
10.2 Petjada ecològica i energia
11. L’atmosfera i el canvi climàtic
11.1 Emissions de CO2
11.2 Cicle del carboni
12.3 El carboni, l’oxigen i la vida
12. Reflexions finals
12.1 Resum de les tendències principals
12.2 Canviar el paradigma de desenvolupament
12.3 El futur d’Europa: liderar el decreixement

Bibliografia
Principals fonts d’informació utilitzades

Carles Riba Romeva
9788499212661

80502-0

80502-1

Ir al contenido