FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788499216997
DOI:
Referencia: 80149-0
Fecha: mayo, 2015
Encuadernación: rústica
Tamaño: 12.5 x 19 cm.
Páginas: 124

PDF:
ISBN: 9788499217109
DOI:
Referencia: 80149-1
Fecha: mayo, 2015
Tamaño: 124

L’expansió del coneixement en obert: els MOOC

Tema:
Género: No ficción

12,00

EDICIÓN IMPRESA

Disponible en formato digital:

COMPRAR EN OCTAEDRO EDITORIAL DIGITAL

PDF  5€

Presentación

Des dels inicis dels cursos massius en obert (MOOC) l’any 2008, han passat set anys engrescadors en el món de la formació. El panorama ja està iniciat i sembla relativament consolidat, per la qual cosa seria pertinent abordar-ne les característiques definitòries més rellevants fins al moment.

Presentem en aquest llibre unes claus senzilles per a la comprensió del moviment MOOC i pretenem fornir un marc contextual clar i precís on es pugui ubicar la formació i difusió del coneixement en obert. No hem volgut presentar un panorama idealitzat i adjectivat de «bonisme» del moviment; com qualsevol altra innovació que ha captat l’atenció del món formatiu i universitari mundial i passat ja el «xarampió inicial», ha generat controvèrsies que no hem volgut obviar. Per tant, el lector trobarà els pros i els contres del moviment de manera que es pugui formar una opinió pròpia i fonamentada sobre els principis de massivitat i gratuïtat aplicats a la formació general i universitària.

Índice

Declaració d’intencions
Pròleg
Introducció
Capítol 1. Els MOOC: escenaris virtuals per a l’expansió massiva del coneixement
Gènesi dels MOOC
Són realment els MOOC un punt d’inflexió en l’educació superior?
Teoria de les innovacions disruptives
Els MOOC i les seves implicacions en l’educació superior
Reflexions finals
Referències
Capítol 2. El model pedagògic dels MOOC: el rol del professor i de l’alumne
Introducció
xMOOC versus cMOOC
Disseny pedagògic d’un MOOC: cap a la integració d’un model comprensiu i connectiu de l’aprenentatge
El rol de l’alumne en un MOOC
El rol del professor en el disseny d‘un MOOC
L’abandonament en els MOOC: motius i possibles solucions
Reflexions finals
Referències
Capítol 3. Creació i participació en l’univers MOOC
Introducció
Plataformes MOOC
Quins cursos tenen més èxit?
Quin certificat obtenim?
Reflexions finals
Webgrafia
Referències
Capítol 4. Cap a un model sostenible de formació massiva i en obert
Introducció
No és or tot allò que lluu
MOOC: turbocapitalisme de xarxes o altruisme educatiu?
Cap a un disseny pedagògic nou
La «monetització»
L’autentificació de la identitat dels participants
L’americanització de la formació (McDonaldization of Education)
La certificació
L’acreditació per mitjà d’OpenBadges
El model Mozilla OpenBadges
Consideracions i opinions sobre el model MOOC
Cap al concepte de MOOC sostenible: sMOOC
Reflexions finals
Referències
A tall de conclusió
Bibliografia general
Annex

Eloy López-Meneses; Esteban Vázquez Cano; José Luis Sarasola Sánchez-Serrano
9788499216997

9788499217109
80149-0

80149-1

Ir al contenido