COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788499216997
Referencia: 80149-0
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 124
 

Edición digital PDF

ISBN: 9788499217109
Referencia: 80149-1
Fecha:
Tamaño:
 
 

L’expansió del coneixement en obert: els MOOC

GÉNERO: No ficción
Octaedro

12,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Des dels inicis dels cursos massius en obert (MOOC) l’any 2008, han passat set anys engrescadors en el món de la formació. El panorama ja està iniciat i sembla relativament consolidat, per la qual cosa seria pertinent abordar-ne les característiques definitòries més rellevants fins al moment.

Presentem en aquest llibre unes claus senzilles per a la comprensió del moviment MOOC i pretenem fornir un marc contextual clar i precís on es pugui ubicar la formació i difusió del coneixement en obert. No hem volgut presentar un panorama idealitzat i adjectivat de «bonisme» del moviment; com qualsevol altra innovació que ha captat l’atenció del món formatiu i universitari mundial i passat ja el «xarampió inicial», ha generat controvèrsies que no hem volgut obviar. Per tant, el lector trobarà els pros i els contres del moviment de manera que es pugui formar una opinió pròpia i fonamentada sobre els principis de massivitat i gratuïtat aplicats a la formació general i universitària.

Ver el índice del libro

Declaració d’intencions
Pròleg
Introducció
Capítol 1. Els MOOC: escenaris virtuals per a l’expansió massiva del coneixement
Gènesi dels MOOC
Són realment els MOOC un punt d’inflexió en l’educació superior?
Teoria de les innovacions disruptives
Els MOOC i les seves implicacions en l’educació superior
Reflexions finals
Referències
Capítol 2. El model pedagògic dels MOOC: el rol del professor i de l’alumne
Introducció
xMOOC versus cMOOC
Disseny pedagògic d’un MOOC: cap a la integració d’un model comprensiu i connectiu de l’aprenentatge
El rol de l’alumne en un MOOC
El rol del professor en el disseny d‘un MOOC
L’abandonament en els MOOC: motius i possibles solucions
Reflexions finals
Referències
Capítol 3. Creació i participació en l’univers MOOC
Introducció
Plataformes MOOC
Quins cursos tenen més èxit?
Quin certificat obtenim?
Reflexions finals
Webgrafia
Referències
Capítol 4. Cap a un model sostenible de formació massiva i en obert
Introducció
No és or tot allò que lluu
MOOC: turbocapitalisme de xarxes o altruisme educatiu?
Cap a un disseny pedagògic nou
La «monetització»
L’autentificació de la identitat dels participants
L’americanització de la formació (McDonaldization of Education)
La certificació
L’acreditació per mitjà d’OpenBadges
El model Mozilla OpenBadges
Consideracions i opinions sobre el model MOOC
Cap al concepte de MOOC sostenible: sMOOC
Reflexions finals
Referències
A tall de conclusió
Bibliografia general
Annex


Eloy López-Meneses

Doctor en Ciencias de la Educación y Premio Extraordinario de tesis doctoral por la Universidad de Sevilla. Profesor titular con dos sexenios de investigación en el Departamento de Educación y Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide. Director del grupo de investigación EDUINNOVAGOGÍA© (HUM-971). Coordinador del Grupo Internacional Innovagogía©. Director de Extensión y Relaciones Internacionales, IICSE (Universidad de Atacama/Chile). Editor de la revista de ámbito internacional International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI) y editor asociado de la revista científica Fronteras de la Ciencia.

 

Esteban Vázquez Cano

Vicedecano de Estudiantes, Internacionalización y Educación Social y Profesor de la Facultad de Educación en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la UNED. Doctor en Ciencias de la Educación con Premio Extraordinario. En la actualidad dirige el Máster de Inspección y Supervisión Educativa en la UNED y sus líneas de investigación prioritarias son la Organización y Supervisión escolar, el Aprendizaje móvil-ubicuo, el Lenguaje Digital y los Cursos Online Masivos en Abierto (MOOC), temáticas sobre las que ha publicado más de 200 contribuciones científicas (20 artículos en JCR, h-index 11/ 31 en SCOPUS, h-index 9). En la actualidad es miembro de diferentes proyectos de Investigación Nacionales e Internacionales que tienen como temática principal la incidencia de la tecnología en la organización escolar y la innovación educativa. Asimismo, es miembro del consejo editorial de British Journal of Educational Technology (JCR Q1), Editor Asociado de la revista IJERI (ESCI) y Editor Adjunto de la revista Enseñanza & Teaching y ha participado como miembro del comité científico en más de 50 congresos internacionales (China, Japón, Francia, Estados Unidos, Canadá, etc.).

 

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano es en la actualidad director general de Innovación Social en la Universidad Pablo de Olavide y preside el Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla. Cuenta con múltiples publicaciones accesibles en Dialnet. Doctor por la Universidad de Sevilla. Y en el campo de menores, ha estado vinculado durante muchos años a la entidad Mensajeros de la Paz.

Pin It on Pinterest

Share This