FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788418348785
DOI:
Referencia: 80540-0
Fecha: novembre, 2020
Encuadernación:
Tamaño: 21 x 14.8 cm.
Páginas: 64

PDF:
ISBN: 9788418348174
DOI:
Referencia: 80540-1
Fecha: juliol, 2020
Tamaño: 64 (1.50 MB)

Docència semipresencial: reflexions per a la implementació a partir de l’experiència al Grau en Informació i Documentació

Género: No ficción

OPEN ACCESS

Número de descargas
0 Descargas

Presentación

Cap a la meitat de la dècada dels 90, amb l’expansió d’internet a partir del protocol «http» que fa possible la web i els navegadors gràfics, té lloc l’inici del desenvolupament de la docència en línia (online o e-learning). Pocs anys més tard es comença a parlar de docència semipresencial (blended o b-learning). Els primers anys de la dècada del 2000, ja es poden trobar multitud de publicacions que expliquen experiències dutes a terme, propostes, reflexions i comparacions entre la docència no presencial i la semipresencial.
A la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona, la primera experiència amb la semipresencialitat s’inicia el curs 2011-2012 amb una prova pilot al Grau en Informació i Documentació, que després es consolida i s’estén a altres ensenyaments del centre. És a partir d’aquesta experiència que es planteja aquest «quadern», que té per objectiu presentar els aspectes més rellevants del seu disseny inicial, els instruments desenvolupats per dur-la a terme, i una valoració final exposant els punts forts, els punts febles i les limitacions del projecte. Es pretén reflexionar sobre la implementació i sobre els resultats obtinguts, com també valorar l’experiència viscuda al llarg dels anys des d’un punt de vista més qualitatiu. Malgrat partir de l’experiència concreta d’un ensenyament en un centre determinat, s’ha optat per un enfocament que permeti aportar la màxima utilitat possible a totes aquelles persones o organitzacions interessades en posar en marxa la implementació de la docència en format semipresencial en algun ensenyament universitari. Per aquest motiu l’exposició de continguts es fa incidint en aquells factors més rellevants que s’haurien de tenir en compte per tal de garantir l’èxit.

Índice

Introducció
1. Context
1.1. La semipresencialitat a la Universitat de Barcelona
1.2. La Facultat de Biblioteconomia i Documentació
1.3. El Grau en Informació i Documentació
1.4. El perquè de la semipresencialitat al Grau en Informació i Documentació
2. Conceptualització del model
2.1. Algunes qüestions prèvies
2.2. Percentatge de presencialitat
2.3. Mida dels grups
2.4. Grau de normalització
2.5. Replantejament d’assignatures
2.6. Mecanismes i indicadors d’avaluació de la semipresencialitat
2.7. Perfil de l’alumnat
2.8. Perfil del professorat
3. Planificació de la docència
3.1. L’«aula» virtual
3.2. Recursos de suport
3.3. Eines per a la comunicació
3.4. Eines per a l’autogestió
3.5. Eines per a l’autoavaluació
3.6. Eines per al seguiment
3.7. Sessions presencials
3.8. Activitats no presencials
3.9. Material docent
3.10. Avaluació de l’alumnat
4. Avaluació dels resultats
4.1. Rendiment acadèmic
4.2. Satisfacció de l’alumnat
4.3. Percepció del professorat
5. Reflexions finals
Bibliografia
Annex I. Plantilla de guia de treball del curs 2018-2019
Annex II. Plantilla d’activitat del curs 2012-2013

 

Andreu Sulé Duesa; Maite Camalat Navarra; Sílvia Argudo Plans
9788418348785

9788418348174
80540-0

80540-1

Ir al contenido