COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788480635983
Referencia: 80109-0
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 208
 
 

Apropiacions escolars

Usos i sentits de l’educació obligatòria en l’adolescència

Colección: Recursos

11,80

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Apropiacions escolars és un llibre que pretén allunyar-se de tota interpretació simple del significat del fracàs escolar dels joves adolescents. Contra el catastrofisme de discursos mediàtics i polítics sobre l’escolarització secundària obligatòria, aquest llibre pretén respondre amb etnografia, amb l’estudi empíric i sobre el terreny de les experiències de l’alumnat d’ESO i del sentit que atorga a aquestes experiències. Lluny d’interpretacions uniformes i lineals sobre l’èxit o el fracàs escolar, el text mostra les múltiples situacions que es deriven de la combinació de posicions socials (a partir dels eixos de classe, gènere i ètnia) i d’experiències en els espais centrals de la vida dels adolescents: l’escola, la família i el lleure. Analitzar la mirada adolescent sobre l’escola i interpretar-la en el context de la vida quotidiana dels joves ens ajuda a entendre com uns i altres s’apropien de la institució escolar, per tal adherir-s’hi, acomodar-s’hi, enfrontar-s’hi o fins i tot, prescindir-ne. Apropiacions escolars invita també a la reflexió sobre les possibles direccions de la intervenció educativa, intervencions que per a ser efectives en cap cas poden construir-se sense entendre el significat que els nois i les noies adolescents atorguen al seu pas per l’escola obligatòria.

Ver el índice del libro

Introducció: De les classificacions a les apropiacions
1. Geografies dels espais: distàncies i proximitats
2. Els alumnes amb “èxit” escolar
3. Els “justets”
4. Els dissociats
5. Els resitents
6. Implicacions de posició en les disposicions educatives: classe, gènere i ètnia
7. Concluions: La morfología de l’èxit i el fracàs escolar adolescent
Coda: Conèixer les geografies dels espais socials
Bibliografía
Els autors


Xavier Bonal

Catedrático de Sociología en la Universitat Autònoma de Barcelona. Director del centro Globalización, Educación y Políticas Sociales (GEPS). Coordinador del Máster Erasmus Mundus GLOBED: Education Policies for Global Development. Ha investigado sobre la educación y la política educativa en España, Europa y América Latina. Ha sido consultor para diversos organismos internacionales, como Unicef, Unesco, el Consejo de Europa o la Comisión Europea. Autor de varias publicaciones nacionales e internacionales.

Pin It on Pinterest

Share This