DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788480639705
Referencia: 80127-0
Fecha: Setembre, 2008
Encuardenación: Rústica
Tamaño: 15 x 23
Páginas: 224

Edición digital PDF

ISBN: 9788499210544
Referencia: 80127-1
Fecha:
Tamaño:

Aprenentatge servei i responsabilitat social de les universitats

Editor
Colección: Recursos
Género: No ficción
Octaedro

18,80

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Les universitats són cada vegada més conscients que la seva funció no es pot realitzar amb qualitat al marge de la responsabilitat social que, com a institucions, els és exigible. Són finançades per la societat i cal que preparin titulats per exercir en un context social, tecnològic i cultural més i més complex. Un context en què la sostenibilitat només serà posible si integrem l’exercici de responsabilitat social en la formació.
Aquesta integració es podria assolir si el model formatiu de cada universitat promogués, en la seva práctica i en els seus espais de convivencia i treball, situacions d’implicació amb la comunitat. Les propostes d’aprenentatge servei introdueixen com a novetat que l’aprenentatge de l’estudiant es construeix dins el context de les necessitats reals de l’entorn, tot procurant millorar-lo.

Índice

Presentació
1. Aprenentatge servei i construcció de ciutadania activa a la universitat: la dimensió social i cívica dels aprenentatges acadèmics a la univesitat (Miquel Martínez)
2. Qualitat acadèmica i responsabilitat social: l’aprenentatge sevei omo a pont entre dues cultures universitàries (María Nieves Tapia)
3. Universitat i conciencia cívica. Algunes experiències d’éxit: service learning i campus compact (Concepción Naval)
4. L’aprenentatge servei a la universitat com a proposta pedagògica (Laura Campo)
5. El projecte dret al Dret: un plantejament d’actuació i reflexió comunitari (Antonio Madrid)
6. L’educació física en l’educació social: una experiencia d’aprenentatge i servei (Merche Rios)
7. Amics i amigues de lectura. Una experiencia d’aprenentatge servei en la formació de professionals de l’educació (Maribel de la Cerde, Xus Martín, Josep María Puig)
8. Les pràctiques de cooperació en els plans de formació inicial. L’educació en valors com a vivència (Jaume Carbonell i Isabel Carrillo)
9. Aprenentatge basat en problemas i construcció de ciutadania: el projecte de la Universitat de Sao Paulo (Ulises Araújo i Valeria Arantes)
10. La transferencia de tecnología participativa des de la universitat: vers un canvi tecnològic (Catarina Schlierf, Alejandra Boni, J. Félix Lozano)

Pin It on Pinterest

Share This