COMPARTIR

[Sassy_Social_Share]

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN:
Referencia: 15102-0
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 344
 
 

Un segle d’escola a Barcelona

Acció municipal i popular. 1900-2003

Octaedro

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Un segle d'escola a Barcelona. L'acció municipal i popular. 1900-2003 ofereix algunes de les claus per entendre l'evolució que ha experimentat l'escola a la ciutat en el transcurs del segle XX. L'obra posa l'èmfasi en dos fets àmpliament reconeguts: l'acció municipal, capdavantera en l'impuls de l'escola pública en els períodes democràtics i de resistència durant els governs més centralistes i dictatorials, i el protagonisme de la societat civil, que busca alternatives davant d'una escola insuficient i deficient en molts aspectes.

En aquest llibre-catàleg s'inclouen les diverses funcions de l'escola, els valors que es prioritzen en la formació de la ciutadania, i el procés de control i socialització de l'alumnat. També hi trobareu els textos escolars, les realitzacions infantils, els objectes que postren les diferents maneres d'ensenyar i aprendre, amb metodologies de caràcter més tradicional o més innovador. S'hi entreveu, també, fins a quin punt l'escola visita i aprèn de l'entorn i com la ciutat pot convertir-se en una eina molt poderosa per a l'adquisició del coneixement, la formació cívica i la participació democràtica. I, naturalment, no hi podia faltar el rol i l'aportació del professorat en els diversos períodes històrics.

Índice

Presentació
Pròleg
Recorregut per un segle d’escola a Barcelona
Vuit mirades a l’escola
Alumnes. Cent anys d’escola, milers d’escolaritats
Els temps i els espais de les escoles
La funció i la imatge social del mestre i de la mestra
Un segle de relació entre ciutat, administració educativa i Ajuntament de Barcelona
Anàlisi dels textos i dels materials escolars
Com s’han educat les nenes a l’escola primària
Les peripècies de la llengua catalana a l’escola
Una mirada a l’escola del futur
Cent anys d’història de l’educació en els seus objectes: l’Exposició
Cronologia dels fets educatius, 1900-2003
Crèdits de l’exposició “Un segle d’escola a Barcelona. Acció Municipal i popular. 1900-2003”

Pin It on Pinterest

Share This