COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788480635134
Referencia: 80118-0
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 176
 
 

La mirada adolescent

Violència, sexe i televisió

Colección: Recursos

18,80

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

La preocupació social respecte els efectes que poden tenir els contiguts televisius en el comportament dels més joves es tradueix soviet en la demanda d’una educació audiovisual a les escoles. S’intenta així vetllar perquè els mitjans de comunicació no tinguin una influència negativa, sobretot en temes en què els adolescents peden ser més vulnerables, com la violencia i el sexe. Tanmateix, per tal que l’educació en mitjans de comunicació sigui útil, cal partir del coneixement de la relació dels adolescents amb la televisió. És per això que aquest llibre se centra a explicar els resultats de l’observació sistemàtica d’aquesta relació en una mostra d’adolescents de 12 a 16 anys. Al llarg d’aquesta observació es descobreix la complexitat i diversitat de la forma en què els joves interpreten els contiguts televisius, i es posa de manifest la seva condició de receptors actius i no de víctimes passives.

El que diuen els adolescents sobre la seva experiencia televisiva respecte els continguts de violencia i de sexe és el punt de partida d’una reflexió que ha de servir per orientar futurs materials educatius, i també polítiques d’actuació quant a l’educació en mitjans de comunicació i a l’educació sexual a les escoles.

Ver el índice del libro

Índex Per què un llibre com aquest?
I. Mirar
1. Com mirar?
2. Què mirar?
3. A qui mirar?

II. Veure
4. Què, quan i per què veuen la televisió?
5. Violencia de ficció i violencia real
6. El sexe i la televisió. I els amics, els pares i l’escola

III. Pensar i fer
7. Què ens han dit els joves?
8. L’educació en mitjans de comunicació
9. Per què utitilitzar els mitjans de comunicació per treballar
10. Consideracions finals

Referències bibliogràfiques
Anexos.
Annex 1. Qüestionari sobre la televisió.
Annex 2. Nota informativa als pares.
Annex 3. Indicacions als alumnes per fer la llibreta-diari


Magdalena Albero Andrés

Es doctora en Comunicación y Educación por la Universidad de Indiana (Bloomington) y profesora titular en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus investigaciones están orientadas hacia el conocimiento de las relaciones que se establecen entre las tecnologías de la comunicación y los niños y jóvenes, tomando como punto de partida el estudio y la comprensión de su entorno cognitivo y sociocultural. En esta línea de trabajo, ha publicado varios libros y artículos sobre la temática de televisión e internet en la infancia y en la adolescencia. También trabaja en aspectos relacionados con la educación audiovisual en las escuelas. Ha sido profesora/investigadora visitante en la Universidad de Indiana (Bloomington) y en la Universidad de California (Berkeley), en Estados Unidos, y en la Universidad Simon Fraser (Vancouver) y la Universidad de York (Toronto), en Canadá. Ha trabajado en proyectos conjuntos con investigadores norteamericanos y europeos y dirigió la parte española del proyecto europeo Civicweb, en cuyos resultados se basa este libro.

Pin It on Pinterest

Share This