FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788480635134
DOI:
Referencia: 80118-0
Fecha: enero, 2007
Encuadernación: rústica
Tamaño: 15 x 23 cm.
Páginas: 176

La mirada adolescent

Violència, sexe i televisió
Tema:
Colección: Recursos
Género: No ficción

18,80

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

La preocupació social respecte els efectes que poden tenir els contiguts televisius en el comportament dels més joves es tradueix soviet en la demanda d’una educació audiovisual a les escoles. S’intenta així vetllar perquè els mitjans de comunicació no tinguin una influència negativa, sobretot en temes en què els adolescents peden ser més vulnerables, com la violencia i el sexe. Tanmateix, per tal que l’educació en mitjans de comunicació sigui útil, cal partir del coneixement de la relació dels adolescents amb la televisió. És per això que aquest llibre se centra a explicar els resultats de l’observació sistemàtica d’aquesta relació en una mostra d’adolescents de 12 a 16 anys. Al llarg d’aquesta observació es descobreix la complexitat i diversitat de la forma en què els joves interpreten els contiguts televisius, i es posa de manifest la seva condició de receptors actius i no de víctimes passives.

El que diuen els adolescents sobre la seva experiencia televisiva respecte els continguts de violencia i de sexe és el punt de partida d’una reflexió que ha de servir per orientar futurs materials educatius, i també polítiques d’actuació quant a l’educació en mitjans de comunicació i a l’educació sexual a les escoles.

Índice

Índex Per què un llibre com aquest?
I. Mirar
1. Com mirar?
2. Què mirar?
3. A qui mirar?

II. Veure
4. Què, quan i per què veuen la televisió?
5. Violencia de ficció i violencia real
6. El sexe i la televisió. I els amics, els pares i l’escola

III. Pensar i fer
7. Què ens han dit els joves?
8. L’educació en mitjans de comunicació
9. Per què utitilitzar els mitjans de comunicació per treballar
10. Consideracions finals

Referències bibliogràfiques
Anexos.
Annex 1. Qüestionari sobre la televisió.
Annex 2. Nota informativa als pares.
Annex 3. Indicacions als alumnes per fer la llibreta-diari

Magdalena Albero Andrés
9788480635134

80118-0

Ir al contenido