COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788499211855
Referencia: 80133-0
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 197
 
 

La meva vida silenciosa

Àngel Calafell i Pijoan, 1909-1962

Colección: Horizontes
GÉNERO: No ficción
Octaedro

19,50

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Àngel Calafell i Pijoan neix el 1909 i mor el 1988 sense haver completat la seva autobiografia. L’herència del seus manuscrits reflecteix la seva implicació vital en pro de la lluita pels drets de les persones sordes en èpoques polítiques difícils (República, Guerra Civil, Dictadura, Postguerra, Democràcia). Malgrat el seu fort caràcter inconformista, amb una clara ideologia catalanista i federalista, es converteix en l’entranyable avi català, per la seva llarga barba i el seu aspecte d’apòstol i profeta; i en la resta d’Espanya se’l coneix pel seu seny català.
Per a les persones sordes, la figura de l’Àngel Calafell és un referent, ja que els dóna el protagonisme fundant diferents associacions, assentant les bases de l’actual FESOCA i CNSE i convertint la seva pròpia casa del Barri Gòtic de Barcelona en el «Setè Cel».

Ver el índice del libro

Índex
Nota de l’editor
Agraïments
Pròleg
De Jordi Pujol
De Manuel Gil, Juan Tort, Pepita Cedillo

I. Records d’infantesa a Sant Guim
II. La mort de la mare
III. Els anys d’intern a l’escola
IV. Alumne extern
V. Aprenent de forner i aprenent el català
VI. El segon forn
VII. Més forns, primer enamorament i política
VIII. Els inicis en la vida associativa, un forn propi i la primera promesa
Imatges de la vida de l’Àngel Calafell
IX. El casament i el primer fill
X. Esclata la guerra i el matrimoni.
XI. El Club Esportiu de Sordmuts de Barcelona
XII. El Centre Esportiu Silenciós i l’arribada de la República
XIII. El primer viatge a Madrid
XIV. La lluita pels drets dels sords i el naixement de la Federación de Sociedades de Sordomudos de España
XV. El divorci i l’enyor del fill
XVI. La Dolores Carrasco i la fi de la guerra
XVII. La decisió de la Dolores
XVIII. Acaba la guerra, comença la convivència
XIX. Els temps difícils del primer franquisme
XX. El naixement de la Mercè i el Setè Cel
XXI. Sense renunciar als principis i del naixement de la Teresa
XXII. Temps d’estraperlo i de reconciliació familiar
XXIII. La casa de queviures de la plaça Lesseps

Epíleg


Àngel Calafell i Pijoan

Àngel Calafell i Pijoan nace en 1909 y muere en 1988 sin haber completado su autobiografía. La herencia de sus manuscritos refleja su implicación vital en pro de la lucha por los derechos de las personas sordas en épocas políticas difíciles (República, Guerra Civil, Dictadura, Posguerra, Democracia). A pesar de su fuerte carácter inconformista, con una clara ideología catalanista y federalista, se convierte en el entrañable avi català, por su larga barba y su aspecto de apóstol y profeta; y en el resto de España se le conoce por su seny català.


Pin It on Pinterest

Share This