FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN:
DOI:
Referencia:
Fecha:
Encuadernación:
Tamaño:
Páginas:

El pati de l’escola en igualtat

Guia de diagnosi i d’intervenció amb perspectiva de gènere.
Tema:
Colección:
Género: Cuaderno

14,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Aquesta guia us proposa una metodologia de diagnosi participativa i d’intervenció d’igualtat de gènere als espais d’esbarjo a partir d’un procés de reflexió i d’aprenentatge col·lectiu liderat per Equal Saree. Ha estat dissenyada per aplicar-se als patis de primària, on les criatures aprenen a posicionar-se i a relacionar-se a l’espai. Aquests patrons es reprodueixen després als espais públics, deixant patent el vincle entre el disseny dels espais, la construcció social del gènere i l’educació espacial diferenciada que reben nens i nenes. Així, el llibre us vol acompanyar en el procés de transformació del pati per aconseguir uns espais educatius que ofereixin les mateixes oportunitats a totes les persones.

Índice

Nota de les autores
Presentació
Metodologia
A ORGANITZEM EL PROJECTE
1. Engeguem el procés
1.1. Participants
1.2. Objectius
1.3 Paràmetres d’estudi
1.4. Material de suport
1.5. Cronograma
2. Compartim el procés
2.1. Difusió del procés
2.2. Reunions de seguiment
2.3. Activitats amb les famílies
B ANALITZEM EL PATI
3. Preparem la mirada
3.1. Preguntes d’autoreflexió
3.2. Debat amb el claustre
4. Observem el pati
4.1. Característiques del pati
4.2. Sectorització i segregació
4.3. Mapa de recorreguts
4.4. Exploració de l’entorn
5. Escoltem l’alumnat
5.1. Qüestionari
5.2. Representació Vivencial
5.3. Debat amb l’alumnat
C GENEREM CRITERIS
6. Resumim els resultats
6.1. Taula de resultats
6.2. Mapa col·lectiu
7. Definim les estratègies
7.1. Redacció de les estratègies
D PROPOSEM MILLORES
8. Elaborem les propostes
8.1. Disseny col·laboratiu
8.2. Consens col·lectiu
9. Transmetem les propostes
9.1. Document tècnic

Glossari

Carla Amat Garcia; Dafne Saldaña Blasco; Helena Cardona Tamayo; Julia Goula Mejón

Ir al contenido