FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788499217475
DOI:
Referencia: 80152-0
Fecha: marzo, 2016
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 152

Catalunya, aproximació a un model energètic sostenible

Colección: Horizontes
Género: No ficción

24,50

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Eduard Furró, enginyer jubilat, ha estat responsable d’un gran nombre de projectes relacionats amb l’energia. Això fa que les seves opinions es basin en l’experiència.
El primer antecedent d’aquest llibre és un treball que va fer l’any 2007, en el marc del GOB-Menorca, per explorar com podria ser un sistema energètic amb el 100 % de fonts renovables i autònom per a l’illa de Menorca. Anys després, amb la seva incorporació al CMES i la presentació del seu treball menorquí en una ponència-debat, li vam suggerir que fes una prospectiva anàloga per al conjunt de Catalunya, origen del present llibre.
Els treballs d’Eduard Furró coincideixen amb els postulats bàsics dels llibres Recursos energètics i crisi, la fi de 200 anys irrepetibles (Riba, 2011), un diagnòstic de la fi del sistema fòssil i nuclear, i El col·lapse és evitable, la transició energètica del segle XXI (Sans i Pulla, 2014), que demostra la viabilitat tècnica i econòmica del sistema energètic renovable. Però alhora fan un pas més enllà.
En efecte, aporten tres qüestions bàsiques per a la transició energètica: analitzen conjuntament les necessitats energètiques d’un territori (domèstiques, de transport i dels sectors primari, indústria i serveis); determinen en quin ordre convé implantar les tecnologies renovables, i aposten per l’hidrogen per emmagatzemar energia renovable a fi de salvar la falta de sincronisme entre generació i consum elèctrics.
Enlloc de limitar-se a posar «pedaços renovables» al nostre decadent sistema fòssil i nuclear, el llibre d’Eduard Furró constitueix una visió global orientada a la implantació efectiva de la transició energètica basada en propostes conceptuals i numèriques. Com en tota prospectiva, el futur es pot allunyar d’algun dels seus pronòstics i determinacions. Però, en tot cas, aquest llibre constitueix una guia per avançar decididament en el gran repte (la transició energètica) que ha de resoldre la humanitat la propera generació.

Carles Riba Romeva
President del CMES

Índice

Nota de l’autor
1. La fi d’un model
2. Context
3. Objectius
QUANTIFICACIÓ
4. Quanta energia?
AVALUACIÓ
5. Aplicació de fonts renovables, mesures i recursos tecnològics a cada ús i sector
6. Evolució conceptual de la relació demanda-generació del nou model energètic
Estructuració
7. Configuració conceptual del nou model amb el 100 % de fonts renovables
8. Obtenció i emmagatzematge de l’hidrogen
9. Avaluació de les necessitats globals d’hidrogen
PLANIFICACIÓ
10. Diagrama estructural dels fluxos globals d’energia
11. Planificació cronològica de la transició
SÍNTESI
12. Un balanç abreujat de la proposta de model energètic amb el 100 % de fonts renovables
Agraïments

Eduardo Furró Estany
9788499217475

80152-0

Ir al contenido