Creació i compromís social a l’educació literària i artística

Aquest llibre recull les aportacions derivades del projecte R+D+i Poéticas liminales en el mundo contemporáneo: creación, formación y compromiso social (POLICREA) (PID2019-104628RB-I00). En un món de canvis constants, les disciplines artístiques es difuminen en un...