Mercedes Nogué Gelma

Libros

Manual de tutoria universitària

El Manual de Tutoría Universitaria que teniu a les mans, fruit de la reflexió d’un equip de professors-tutors, pretén ser un recurs tecnicoprofessional que pot ajudar a establir, dissenyar, ejecutar i avaluar la pròpia pràctica de l’acció tutorial. Els reptes...

Vídeos

Podcast

Ir al contenido