Jordi Mogas

Doctor en Tecnologia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i graduat en Informació i Documentació amb menció en Gestió de Sistemes d’Informació per la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment imparteix docència al Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili (professor associat), als estudis d’Educació de la Universitat Internacional de València (professor adjunt) i al Departament d’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (professor col·laborador). És investigador d’ARGET (Applied Research Group in Education and Technology). Les seves línies d’investigació principals són: entorns intel·ligents d’aprenentatge, entorns virtuals d’aprenentatge i autoregulació de l’aprenentatge.

Ir al contenido