FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788499219141
DOI:
Referencia: 80158-0
Fecha: marzo, 2017
Encuadernación: rústica
Tamaño: 15 x 21 cm.
Páginas: 312

Materials per repensar la sociologia

Colección: Horizontes
Género: No ficción

19,50

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Materials per repensar la sociologia a partir de Darwin és un text pensat principalment per als estudiants de ciències socials, però també útil per a totes aquelles persones interessades a comprendre els comportaments dels humans i els perquès i els com de la vida social humana, amb els seus èxits i les seves limitacions.

Darwin, fa més de 150 anys, ens va donar les claus per entendre l’evolució humana i va donar algunes pistes de com es poden desenvolupar les societats. A partir d’aquesta arrencada, la ciència biològica s’ha anat desenvolupant i enriquint tot seguint les petges del fundador. Les ciències socials, en canvi, per diverses circumstàncies, tot i tenir autors rellevants des del primer moment que recolliren alguns aspectes de Darwin, en conjunt han estat rebecs als seus plantejaments, segurament perquè la cultura està al centre del seu objecte d’estudi i per la resistència a quedar atrapats per l’anomenat determinisme biològic.

L’objecte d’aquest text és abordar dos aspectes diferents. D’una banda, com les nostres arrels biològiques tenen importància per entendre els comportaments humans, tot i que es combinen amb elements rebuts, per la via de l’aprenentatge cultural, dels pares, dels mestres, dels amics i dels mitjans de comunicació.

D’altra banda, pretén abordar com les mateixes bases biològiques tenen importància per entendre les organitzacions humanes, amb les seves fases de cooperació i de conflicte. Tot això a partir de recollir, sintetitzar i contrastar autors que sovint no es troben en els llibres elaborats per especialistes en ciències socials.

Índice

Presentació
1. Els fonaments: l’evolució de l’espècie humana
Introducció
1.1. Breu història de l’evolució de l’espècie humana
1.2. La teoria de l’evolució
1.3. Les bases genètiques de l’evolució
Conclusions i discussió
Apèndix
2. L’herència, la innovació i la selecció cultural
Introducció
2.1. Breu història de l’evolució cultural humana
2.2. Conceptes i tesis fonamentals de la teoria de l’herència dual (THD)
2.3. Les forces de l’evolució cultural
Conclusions i discussió
3. La selecció natural de les variants culturals
Introducció
3.1. Aplicació del concepte selecció natural a les variants culturals en la THD
3.2. La contribució de W. H. Durham
3.3. La selecció natural dels elements simbòlics 
de la cultura
3.4. La religió i l’art com a amplificadors culturals segons M. Pagel
Conclusions i discussió
4. La lluita per la vida: competència, cooperació i conflicte
Introducció
4.1. La competència
4.2. El trencaclosques de la cooperació
4.3. La funció de la cultura en la cooperació
4.4. Les normes i les emocions socials
Conclusions i discussió
Apèndix
5. Instints socials, poder i societats complexes
Introducció
5.1. Les aportacions de la THD
5.2. La imposició dels rols segons Runciman
5.3. La gran transformació segons Karl Polanyi
5.4. Les formes elementals de les relacions socials
5.5. La raó i la disminució de la violència segons Pinker
Conclusions i discussió
6. Les causes pròximes del comportament
Introducció
6.1. Unitats del sistema nerviós: gens, neurones, neurotransmissors i hormones
6.2. L’encèfal dels humans
6.3. Aspectes psicològics
Conclusions i discussió
7. Les diferències individuals
Introducció
7.1. Les diferències entre dones i homes
7. Conclusions i discussió
8. Reflexions finals
Introducció
8.1. La importància de les interrelacions
8.2. El rigor científic i la formalització
8.3. Sobre l’evolució biològica i cultural
8.4. Sobre la cooperació i el conflicte social
8.5. Mirant al futur
Glossari de conceptes fonamentals
Bibliografia bàsica

Josep M. Masjuan Codina
9788499219141
9788499219158

80158-0
80158-4

Ir al contenido