FICHA TÉCNICA

EDICIÓN IMPRESA:
ISBN: 9788417219802
DOI:
Referencia: 80178-0
Fecha: febrero, 2019
Encuadernación: rústica
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 256

La transformació del sistema energètic

Recursos, raons i eines
Colección: Horizontes
Género: No ficción

28,50

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

A mesura que ens endinsem en aquest segle, cada cop es fa més palès la necessitat d’un canvi, però no tan sols vers les fonts renovables de l’energia, sinó també quant a l’aprofitament dels recursos finits del planeta.

Un canvi que abasta al conjunt de la societat però també a les activitats empresarials que necessitem adaptar a les noves fonts d’energia i a nous sistemes de productes i atenció de mercats dins el que anomenem ja l’economia circular.

Els canvis són de fort calat i sovint tant en el si de la societat com en les decisions empresarials sorgeixen dubtes del perquè i el com encarar aquestes transformacions.

En línia amb els seus llibres anteriors i en paraules del mateix autor, dins el necessari canvi de paradigma energètic i social a què ens encarem la humanitat, l’Eduard Furró ens presenta aquest nou treball com una eina tant de comprensió com d’acció vers aquest canvi.

Un llibre de gran contingut conceptual, redactat dins el rigor tècnic però amb un llenguatge i plantejaments completament planers, entenedors i a l’abast de tothom.

Per tant un treball imprescindible d’incorporar tant en els nous plantejaments del món empresarial, docent i d’organismes de governança de l’energia, com de totes les persones i entitats amb inquietuds per participar i ajudar a aportar opinió i acció a aquest ineludible canvi de paradigma energètic i social.

Sens dubte una exposició entenedora de la necessitat d’aquest canvi, de la suficiència de les fonts renovables i un important calaix d’eines tant socials com tecnològiques per ajudar a encarar de forma decidida aquest repte.

Jaume Gomà Lladó    Exdirectiu i empresari del sector transnacional paperer

Índice

Nota d’agraïment
Pròleg. Canviar de model energètic o transformar el sistema?
Introducció

LES RAONS
1. Els elements determinants del canvi: raons i perquès d’un nou sistema energètic
1.1. El rendiment energètic de l’actual model
1.2. L’exhauriment dels combustibles fòssils i nuclears
1.3. Una segona raó: la contaminació
1.4. I una tercera raó, encara més important: el canvi climàtic
1.5. El cost econòmic
1.6. Les conseqüències socials de l’immobilisme

ELS RECURSOS
2. La suficiència de les fonts renovables
2.1. Reserves inexhauribles
2.2. L’estructura conceptual del nou sistema energètic

LES FONTS
3. Les principals fonts renovables d’accés a l’energia
3.1. Els potencials fototèrmics
3.2. La biomassa
3.3. L’energia geotèrmica
3.4. Els potencials hidràulics
3.5. L’energia eòlica
3.6. El potencial fotovoltaic
3.7. Els moviments marins

EL MODEL
4. Els elements determinants de la transformació
4.1. Els vectors configuratius
4.2. Els vectors estructurals
4.3. Com encarar la transició

LES EINES
5. Les eines socials del canvi
5.1. L’estalvi energètic
5.2. La captació d’energia per a ús propi
5.3. Els horaris d’ús de l’energia
5.4. Les eines socials d’acció indirecta
6. Les eines tecnològiques del canvi
6.1. Els aïllaments tèrmics
6.2. La bomba de calor
6.3. La tracció elèctrica aplicada al transport
7. L’emmagatzematge de l’energia
7.1. Els potencials d’emmagatzematge tèrmic
7.2. Els potencials d’emmagatzematge hidràulics
7.3. Les bateries elèctriques
7.4. El vector hidrogen

EL TERRITORI
8. Energia renovable i territori
8.1. Fonts renovables i territori
8.2. Ocupació ordenada de territori
8.3. Energia, territori i desenvolupament

Índex de figures i taules

Eduardo Furró Estany
9788417219802

80178-0

Ir al contenido