COMPARTIR

 

 

DATOS EDICIÓN
Edición impresa

ISBN: 9788480631488
Referencia: 80101-0
Fecha:
Encuardenación:
Tamaño:
Páginas: 96
 
 

Com fer un treball escrit

Colección: Recursos
GÉNERO: Cuaderno

9,00

EDICIÓN IMPRESA

Presentación

Fer un treball escrit és una de les tasques difícils que han de superar els estudiants en els darrers cursos de l'ensenyament secundari. Es tracta d'elaborar un text a partir de la selecció i organització de la informació que s'ha aconseguit sobre un tema o un assumpte determinat.

L'objectiu de qualsevol treball escrit és demostrar que es tenen certs coneixements i que se saben explicar de forma clara i amb una metodologia correcta. Fer un treball escrit serveis per ordenar les idees pròpies i les dels altres, donant-los una forma comprensible i clara mitjançant l'estil personal.

Ver el índice del libro

Presentació
I. L’elecció del tema
II. La recopilació de la informació
III. La selecció de la informació
IV. La planificació del treball
V. La redacció de l’esborrany
VI. La redacció definitiva
VII. La presentació del treball
VIII. La revisió final
Bibliografia


Irene de Puig

Creadora del proyecto Noria junto a Angélica Sátiro, es licenciada en Filosofía y Filología catalana. Fue cofundadora del Grup IREF (Innovación e investigación en la enseñanza de la filosofía) que adaptó y divulgó en catalán los libros del proyecto internacional Philosophy for children del filósofo Mathew Lipman. Actualmente es la directora del Grup IREF y la coordinadora del Máster en Filosofía 3/18 de la Universitat de Girona.

Pin It on Pinterest

Share This