La transició a les renovables

Carles Riba Romeva; Jordi Pujol Soler