Lluís Casas Sala

Biografía

Publicaciones

El projecte FORCES

El projecte FORCES

Aquesta publicació fa un primer recull de les experiències dels participants al projecte FORCES (Foment de la Recerca de Centres de Secundària) de l’IDP-ICE de la UB iniciat l’any 2016, en el qual professorat i investigadors de la UB cotutoritzen treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat. Aquest treball de recerca és obligatori en el currículum de l’alumnat a Catalunya. Entre els objectius del projecte FORCES, cal destacar la transferència de coneixement des de la universitat cap als centres de Secundària, la millora de la transició dels estudiants entre la Secundària i la universitat i el coneixement mutu.

 

Es presenta una descripció del marc acadèmic i normatiu del treball de recerca de Batxillerat a Catalunya, les diferents modalitats de recerca que es poden desenvolupar per part de l’alumnat de Batxillerat i un recull d’experiències d’alguns participants, tant alumnat com professorat UB, que han participat en el projecte al llarg d’aquests anys.

leer más
El proyecto FORCES

El proyecto FORCES

Esta publicación presenta una primera compilación de las experiencias de los participantes en el proyecto FORCES (Fomento de la Investigación de Centros de Secundaria) del IDP-ICE de la UB iniciado el año 2016, con el fin de que profesorado e investigadores de la UB cotutoricen trabajos de investigación de estudiantes de Bachillerato. Este trabajo de investigación es obligatorio en el currículo del alumnado en Cataluña. Entre los objetivos del proyecto FORCES, cabe destacar la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia los centros de Secundaria, la mejora de la transición de los estudiantes entre la Secundaria y la universidad y el conocimiento mutuo.

Se describe el marco académico y normativo del trabajo de investigación de Bachillerato en Cataluña, las diferentes modalidades de investigación que se pueden desarrollar por parte del alumnado de Bachillerato y una recopilación de experiencias de algunos participantes, tanto alumnado como profesorado UB, que han participado en el proyecto a lo largo de estos años.

leer más

Pin It on Pinterest