Art, creativitat i conflicte. Camins per educar

Chené Gómez; Marta Mercadé Figueres