Pere Llovet i Planas

Biografía

Publicaciones

La connexió emocional de la parella

La connexió emocional de la parella

Aquesta obra es basa en l’experiència professional i en la literatura especialitzada sobre la parella, però està escrita en llenguatge entenedor, evitant, sempre que sigui possible, els tecnicismes. Es dirigeix, doncs, tant
al lector professional com al general, tot i que no és pròpiament divulgatiu o d’autoajuda.
Té un caràcter pioner, ja que els estudis dedicats a la psicoanàlisi de la parella són molt escassos i perquè aplica en aquest camp conceptes de la psicoanàlisi relacional, un corrent que, si bé no és nou, actualment està protagonitzant un gran desenvolupament.
Dóna una visió de conjunt de la parella seguint el fil de la connexió emocional. Així, analitza les seves fases: les fantasies inicials, l’enamorament, la formació i el seu desenvolupament a llarg termini, i també els seus vessants cultural i biològic. Finalment tracta del diagnòstic i el tractament dels seus conflictes.
Al llarg d’aquest recorregut va introduint, allà on aporten més comprensió, els conceptes psicoanalítics, especialment els del corrent relacional, idees filosòfiques i sociològiques, així com les aportacions recents de les neurociències.

leer más
La conexión emocional de la pareja

La conexión emocional de la pareja

Esta obra se basa en la experiencia profesional y en la literatura especializada sobre la pareja; sin embargo, está escrita en un lenguaje asequible y evitando en todo lo posible los tecnicismos. Se dirige tanto al lector profesional como al general, aunque no es propiamente divulgativa ni de autoayuda.
Tiene un carácter pionero, ya que son muy escasos los estudios psicoanalíticos dedicados a la pareja y porque aplica a este campo conceptos del psicoanálisis relacional, una corriente que, aunque no es nueva, actualmente está experimentando un gran auge.
La obra ofrece una visión de conjunto de la pareja siguiendo el hilo de la «conexión emocional». Así, una primera parte analiza sus fases: las fantasías iniciales sobre la pareja, el enamoramiento, la formación y su desarrollo a largo plazo. Una segunda parte analiza las vertientes cultural y biológica de la pareja. Y finalmente, la tercera parte trata del diagnóstico y el tratamiento de sus conflictos.
A lo largo de este recorrido va introduciendo, allí donde aportan mayor comprensión, los conceptos psicoanalíticos, especialmente los que son característicos de la corriente relacional, las ideas filosóficas y sociológicas sobre la pareja y las aportaciones recientes de las neurociencias.

leer más

Pin It on Pinterest