Marta López

Biografía

Publicaciones

L’espai d’aprenentatge a la universitat: codisseny d’entorns innovadors

L’espai d’aprenentatge a la universitat: codisseny d’entorns innovadors

Aquest llibre aborda la vinculació de l’aprenentatge i l’espai en què fonamentalment es desenvolupa: les aules universitàries. Als quatre capítols en què s’estructura el llibre, s’analitzen quines són les necessitats d’aprenentatge a què els espais universitaris han de donar resposta i com el fet d’aplicar-hi innovacions pot suposar un precursor per a la millora en els plantejaments d’ensenyament del professorat. També es presenten els elements fonamentals que s’han de considerar ambientalment perquè les aules i la resta dels espais proporcionin una bona experiència d’aprenentatge a estudiantat i docents. A més, s’explica la metodologia de codisseny aplicada als espais universitaris com una de les més adients a l’hora de dur a terme aquest necessari canvi i, finalment, es narra una experiència real de codisseny d’una aula universitària a partir de la veu de les persones implicades.

leer más
El espacio de aprendizaje en la universidad: codiseño de entornos innovadores

El espacio de aprendizaje en la universidad: codiseño de entornos innovadores

Este libro aborda la vinculación del aprendizaje y el espacio en el que este fundamentalmente se desarrolla: las aulas universitarias. En los cuatro capítulos en los que se estructura el libro, se analizan cuáles son las necesidades de aprendizaje a los que los espacios universitarios deben dar respuesta y cómo la innovación en ellos puede resultar un precursor para la mejora en los planteamientos de enseñanza del profesorado. También se presentan los elementos fundamentales que deben considerarse a nivel ambiental para que las aulas y el resto de los espacios proporcionen una buena experiencia de aprendizaje a estudiantado y docentes. Además, se explica la metodología de codiseño aplicada a los espacios universitarios como una de las más adecuadas a la hora de abordar este necesario cambio; por último, se explica una experiencia real de codiseño de un aula universitaria a partir de la voz de las personas implicadas.

leer más

Pin It on Pinterest