L’escola expandida.

Adrià Vilajoana; Arqbag; Simona Cerri