En Benet i el seu roure

Carme Solé Vendrell; Claude Levert