DATOS EDICIÓN
Edición digital PDF

ISBN: 9788418615931
DOI: [doi_pdf]
Referencia: 80191-1
Fecha: Març, 2022
Tamaño: 282 (67 MB)

Història de l’Art Medieval

Materials competencials per ensenyar i aprendre més enllà de les PAU

Género: No ficción
Octaedro

Presentación

Aquest volum presenta materials imprescindibles per explicar, treballar i estudiar cadascuna de les 19 obres del període medieval que formen part del temari de la matèria d’Història de l’Art de segon de Batxillerat. A més d’una anàlisi historicoartística comprensible, rigorosa i actualitzada, incloent-hi la informació més rellevant i les referències bibliogràfiques més recents, l’usuari (ja sigui docent o estudiant) hi trobarà una sèrie d’activitats, creatives i transversals, que han estat formulades tenint en compte les competències (generals de Batxillerat i específiques de la matèria), els objectius, els continguts i les activitats d’avaluació que determina el Decret 142/2008. Però també en la línia de les noves propostes competencials de la LOMLOE. Aquests materials s’han dissenyat perquè al professorat li resulti fàcil utilitzar-los i implementar-los en les seves programacions (tant en la general de l’assignatura com en la de l’aula) i perquè a l’alumnat l’estudi d’aquesta disciplina li sigui atractiu i estimulant.

Índice

Presentació
Precedents d’un projecte interdisciplinari i transversal: Ars Memoriae
Breu anàlisi de les incerteses del sistema competencial de Batxillerat
Propostes i solucions: els nous materials didàctics
Consideracions finals

Obres
Santa Sofia de Constantinoble. El cel a la terra
Gran mesquita de Còrdova. El bosc de columnes
Sant Vicenç de Cardona. El volum imponent
Catedral de Santiago de Compostela. El Paradís després del Camí
Tapís de la Creació de Girona. L’erudició amb «pintura d’agulla»
Portalada de Saint-Pierre de Moissac. La visió de l’Apocalipsi
Pintures de Sant Climent de Taüll. El color i la llum
Majestat Batlló. L’experiència mística
Portalada de l’antic monestir de Sant Maria de Ripoll. El missatge de les imatges
Monestir de Santa Maria de Poblet. El poder del Cister i de la monarquia
Mosaics de l’absis de la catedral de Monreale. El luxe i la complexitat
Catedral de Notre-Dame de Chartres. La vivència lumínica
Giotto: Capella Scrovegni o l’Arena. La narració i l’experiència
Església de Santa Maria del Mar. El triomf de l’harmonia
Claus Sluter: Pou de Moisès. El naturalisme i la corporeïtat
Jan van Eyck: El Matrimoni Arnolfini. El detall i el virtuosisme
Lluís Dalmau: Mare de Déu dels Consellers. La ciutat i els representants
Llotja dels Mercaders. El comerç i el seu espai
Hieronymus Bosch: El Jardí de les delícies. La imaginació i la sorpresa

Llista de competències

Epíleg

Pin It on Pinterest

Share This