Com elaborar un portafoli per millorar la docència universitària

Una experiència de formació del professorat novell
GÉNERO: No ficción

EDICIÓN DIGITAL - PDF

Aquest quadern tracta el portafolis docent com a instrument que permet al professorat construir un coneixement de la seva pràctica educativa. El concepte de portafolis docent s'ha desenvolupat àmpliament en el camp del coneixement de la formació i avaluació del professorat. Aquest concepte s'ha emprat amb més freqüència amb la finalitat d'acreditació i en les etapes no únicament universitàries, sinó també, tot i que en menor grau, de l'escola primària i secundària.
En aquest treball, el concepte de portafolis docent s'aplica no únicament a l'acreditació o avaluació del professorat, sinó, sobretot, a la seva formació i desenvolupament professional.

L'autora Pròleg 1. Introducció 2. L'ús del portafolis docent amb professorat novell 3. Conceptualització del portafolis docent 4. El portafolis docent i la reflexió pedagògica 5. El portafolis docent per a la formació i el desenvolupament professional 6. Orientacions per a l'elaboració d'un portafolis docent 7. Conclusions finals 8. Bibliografia Normes per als col.laboradors


Zoia Bozu

Profesora de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa. Especialista en formación de formadores y en el ámbito de la formación del profesorado universitario. Pertenece al grupo consolidado de Formación Docente e Innovación Pedagógica (FODIP).


ISBN: 978-84-9921-294-4

Fecha:

Referencia: 180523

Número de páginas:

0,00€

EDICIÓN DIGITAL PDF

Pin It on Pinterest

Share This