DATA EDITION
PDF digital edition

ISBN: 9788499212944
Reference: 80523-1
Date:
Size:

Com elaborar un portafoli per millorar la docència universitària

Una experiència de formació del professorat novell

THEME:
Octaedro
675 Downloads

Presentación

Aquest quadern tracta el portafolis docent com a instrument que permet al professorat construir un coneixement de la seva pràctica educativa. El concepte de portafolis docent s'ha desenvolupat àmpliament en el camp del coneixement de la formació i avaluació del professorat. Aquest concepte s'ha emprat amb més freqüència amb la finalitat d'acreditació i en les etapes no únicament universitàries, sinó també, tot i que en menor grau, de l'escola primària i secundària.
En aquest treball, el concepte de portafolis docent s'aplica no únicament a l'acreditació o avaluació del professorat, sinó, sobretot, a la seva formació i desenvolupament professional.

Índice

L’autora
Pròleg
1. Introducció
2. L’ús del portafolis docent amb professorat novell
3. Conceptualització del portafolis docent
4. El portafolis docent i la reflexió pedagògica
5. El portafolis docent per a la formació i el desenvolupament professional
6. Orientacions per a l’elaboració d’un portafolis docent
7. Conclusions finals
8. Bibliografia
Normes per als col.laboradors

Pin It on Pinterest

Share This