SHARE

[Sassy_Social_Share]

 

 

DATA EDITION
Print edition

ISBN:
Reference: 80541-0
Date: Novembre, 2020
Binding: Rústica
Size: 14,8 x 21 cm
Pages: 64

Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses

Octaedro-IDP/ICE, UB

PRINT EDITION

Presentación

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un model d’ensenyament-aprenentatge en què els continguts s’aprenen i els objectius s’assoleixen mitjançant la realització d’un projecte que l’alumnat desenvolupa organitzat en equips de treball. El projecte parteix d’una anàlisi prèvia del professorat per assegurar que cada estudiant té la capacitat de poder-lo resoldre i que, a mesura que el vagi desenvolupant, adquirirà totes les competències i les habilitats requerides.
Els avantatges d’aplicar un model d’ABP són moltes, entre les quals l’augment de la motivació, la participació i l’autoestima, així com el desenvolupament d’habilitats i de competències importants com ara el treball en equip, la planificació, la comunicació efectiva, la gestió del temps, la presa de decisions i la resolució de problemes, totes elles adreçades a preparar més bé l’alumnat perquè s’encari amb les situacions reals que es trobarà en el món professional.
L’objectiu d’aquest document és proporcionar una guia d’aplicació de l’ABP partint de l’experiència pròpia en enginyeria en projectes que engloben diverses assignatures. Pretén aportar un seguit d’aspectes clau en forma de lliçons apreses per tenir-les en compte a l’hora d’afrontar el disseny d’un ABP que comprengui un curs o itinerari complet.

Índice

1. Introducció
2. Experiència d’aprenentatge basat en projectes
2.1. Context
2.2. Objectius
2.3. Evolució
Projecte
Assignatures i professorat
Estudiants: equips de treball
Pla de treball: fites, iteracions i tutor grupal
De l’informe previ al pressupost
Avaluació
Presentacions
Eines de gestió col·laborativa
Concurs Brains Eden
3. Avaluació de la satisfacció
4. Lliçons apreses
Bibliografia
Annexo 1. Cas d’exemple: itinerari «Creació i entreteniment digital» del Grau d’Enginyeria Multimèdia de la Universitat d’Alacant
A1.1. Calendari
A1.2. Plantilles per a la confecció dels documents de Concepte i Especificació
A1.3. Plantilla per a la confecció del full de càlcul del Pressupost dels projectes
Annexo 2. Investigacions sobre aprenentatge basat en projectes (ABP)
A2.1. Aprenentatge basat en projectes
A2.2. ABP en Enginyeria

911 Downloads

Pin It on Pinterest

Share This