Presentació del llibre

 

Ecotècnia SCCL: èxit empresarial o fracàs cooperatiu

Els  primers anys de vida d’Ecotècnia (1981-1991)

de Joaquim Corominas

Amb la presència com a ponents de

Pep Puig – enginyer indutrial

Juan León – editor d’Octaedro Editorial

Joaquim Corominas – doctor enginyer industrial y professor a la UPC

Dijous, 27 de febrer, a les 19.00h

ABACUS – BARCELONA – BALMES

Balmes, 163 – Barcelona 08008

ABACUS, Balmes 163 en Google Maps