SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788499213002
Reference: 17003-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 128
 
 

VII CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació 2012

La universitat: una institució de la societat

Octaedro

10,00

PRINT EDITION

Presentation

La visió de la universitat com una institució socialment responsable obre encara grans dubtes i debats en els quals es fa palesa l’existencia de cultures institucionals no sempre coincidents. Entenem que la reflexió i el debat sobre el compromís de la universitat, com a institució de la societat, en l’actual marc de la informació i del coneixement, té una importància cabdal tant a curt termini com en l’horitzó dibuixat en l’estrategia “Europa 2020” de la Unió Europea.

Table of contents

Ver el índice del libro

1. Introducció

2. Conferència inaugural
2.1. Of the University: confident shapes and anxious uncertainties [Robert Cowen, University of London]
2.2. Una revisión del efecto de la crisis socioeconómica de 2008-2012 en la universidad española [Màrius Rubiralta, Universitat de Barcelona]

3. Simposis
3.1. Dispositivos de institucionalización y dinámicas de profesionalización de la formación en alternancia en Educación Superior [Sofia Isus Barado y Jorgina Roure, Universitat de Lleida]

Vint ans d’alternance sous contrat de travail dans l’enseignement supérieur français: Les enjeux et débats d’un développement accéléré [Frédéric Sauvage, FORMASUP]

Errores y factores de éxito en la formación de alternancia [Jens Siemon, Universität de Hamburg]

La reflexión en las formaciones en alternancia: las nuevas competencias de los actores de la formación [Enrique Correa-Molina, Université de Sherbrooke]

Els estudis de grau de mestre en formació en alternança a la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida [Ma Pau Cornadó, Universitat de Lleida]

Experiencia pionera en formación en alternancia del Instituto de Máquina Herramienta (IMH) de Elgoibar (País Vasco) [Ixaka Egurbide, IMH]

3.2. Uso y abuso de los rankings internacionales universitarios [Miguel A. Pereyra, Universidad de Granada]

University Rankings: International Experience and Lessons Learned [Ellen Hazelkorn, Dublin Institute of Technology]

On the performativity of university ranking lists: commodity aesthetics and looping in higher education [Sverker Lindblad, University of Gothenburg]

4. Seminaris
4.1. Diseño de la formación en competencias docentes del profesorado universitario [M. Dolores Márquez, Universitat Autònoma de Barcelona]

Teacher professional learning and development in Higher Education [Jan Vermunt, Utrecht University]

Diseño de un marco de referencia para los programas de formación del profesorado en las universidades públicas catalanas [Elena Valderrama, Universitat Autònoma de
Barcelona]

4.2. La acreditación de las titulaciones universitarias: el proceso en su contexto [Itziar Alkorta Idiakez, Universidad del País Vasco]

4.3. Formación docente del profesorado y desarrollo profesional en la universidad [Miquel Martínez, Universitat de Barcelona]

Training and Professional Development of Professors [Roy Andersson, Lund University]

La formación del profesorado novel en la Universitat de Barcelona [Juan Antonio Amador Campos, Universitat de Barcelona]

La formación continua del PDI en la UPV/EHU: retrospectiva y líneas de avance [Itziar Alkorta Idiakez, Universidad del País Vasco]

Hacia el desarrollo profesional del docente universitario a través de la evaluación de competencias, la formación, la innovación y la investigación educativa [María José
Rodríguez-Conde, Universidad de Salamanca]

5. Xarxes
5.1. Session on International Cooperation among Universities: A link between 3 worlds

6. Conclusions

Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This