SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788417219017
Reference: 80168-0
Date: Octubre, 2017
Binding: Rústica con solapa
Size: 15 x 21
Pages: 200
 
 

La formació emocional del professorat

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia

Coordinador:

Octaedro

15,00

PRINT EDITION

Presentation

Des de finals del segle passat, les descobertes científiques sobre la funció indispensable de les emocions en el desenvolupament personal i social i en l’aprenentatge han suposat un canvi determinant en l’àmbit de la formació de les persones.

Aquesta obra, coordinada pel professor Pere Darder Vidal (autor de diverses publicacions en les quals ha aprofundit en l’empatia, la participació i la col·laboració, així com en la construcció d’un estil de vida amarat de realisme, il·lusió i estimació), va adreçada al professorat de totes les etapes educatives. Es parteix d’una exposició de la funció de les emocions i de la salut psicològica d’infants i joves, i s’hi presenten propostes d’actuació en el centre i dins l’aula, per acabar obrint algunes reflexions sobre com estructurar la formació i assumir la pròpia professió. Els autors inclouen, així mateix, un ampli espai de reflexió sobre els estils educatius i l’equilibri emocional d’educadors i educadores i s’ofereixen eines de coaching. Tot plegat des de la mirada de la psicologia, la pedagogia i la neurociència.

Pel seu contingut, l’obra és d’interès no només per al professorat sinó també per a totes les persones i col·lectius que, conscients de la influència que tots exercim sobre els altres i especialment sobre les noves generacions, participem i hem de contribuir a la millora de la salut emocional de la comunitat on vivim. L’obra també pretén col·laborar en la construcció d’una ciutadania amb nous valors, més activa i emprenedora, que cerca la millora de tot el col·lectiu humà.

Table of contents

Pròleg

Presentació

  1. Emocions i educació, una integració necessària (Pere Darder)
  2. Educació de les emocions, salut psicològica i centre educatiu (Ferran Salmurri)
  3. Centres emocionalment intel·ligents (Mariano Royo)
  4. Creixement emocional a l’aula (Anna Carpena)
  5. Emocions i processos educatius: els estils educatius i les emocions (Josefina Sala i Lourdes Marzo)
  6. El coaching com a recurs: eines per entrenar les competències emocionals (Marta Albaladejo)
  7. Noves perspectives en la formació inicial del professorat (Mariano Royo)

Els conceptes clau en l’educació de les emocions

Bibliografia

Sobre els autors
Pere Darder Vidal

Degree in Philosophy. Doctor in Educational Sciences. Emeritus of the UAB. Within the framework of the pedagogical renewal movements, he began his professional life promoting the affective dimensions in what was called integral education, in teamwork and in the establishment of empathetic relationships in the classroom and in the educational centre. It was a long, intense and rewarding initiation into teaching and management in primary and secondary school. At university, the broadening of teaching and management experience, the deepening of scientific discoveries, individually and in groups, and experimentation in educational centres have strengthened in him the need to extend the emotional dimensions to education and all areas of life. Personal relationships have been presented as an omnipresent, necessary and indispensable factor for individuals and groups. Most of his publications and experiments have been devoted to deepening empathy, participation, collaboration and the construction of a lifestyle impregnated with realism, illusion and affection.
Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This