TECHNICAL DATA
Print edition

ISBN: 9788480638159
Reference: 80116-0
Date: Setembre, 2006
Binding: Rústica
Size: 15x23
Pages: 192

Experiències d’aprenentatge servei

Coordinadoras:

THEME: Education
COLLECTION: Recursos
Octaedro

16,80

PRINT EDITION

Presentación

Índex Pròleg
Presentació
Què és l’aprenentatge servei?
1. L’aprenentatge servei a l’escola
2. L’aprenentatge servei a la universitat
3. L’aprenentatge servei a l’educació no formal
Bibliografía Contingut L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina l’aprenentatge de continguts, habilitats i valors amb el servei a la comunitat. Es tracta d’un tipus d’activitat que s’ha desenvolupat de manera intuïtiva des de diferents entitats i àmbits educatius.
Des de fa temps, s’ha fet un esforç per sistematitzar i compartir bones pràctiques educatives que tenen en comú l’aprenentatge dels infants I joves i la seva acció directa en el medi amb la voluntad de millorar-lo. Moltes d’aquestes pràctiques no han estat concebudes com a activitats d’aprenentatge servei pròpiament, però el seu desenvolupament conté els elements fonamentals perquè les considerem força pròximes o puguem denominar-les amb aquest terme.
Aquest llibre aplega una selecció de bones pràctiques amb la voluntad de donar a conèixer aquesta proposta educativa. S’hi presenten un total de deu experiències narrades i sistematitzades de forma detallada, que s’agrupen en tres blocs: aprenentatge servei a l’escola, a la universitat i a l’educació no formal

Pin It on Pinterest

Share This