SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788480631488
Reference: 80101-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 96
 
 

Com fer un treball escrit

Collection: Recursos
GENRE: Notebook

9,00

PRINT EDITION

Presentation

Fer un treball escrit és una de les tasques difícils que han de superar els estudiants en els darrers cursos de l'ensenyament secundari. Es tracta d'elaborar un text a partir de la selecció i organització de la informació que s'ha aconseguit sobre un tema o un assumpte determinat.

L'objectiu de qualsevol treball escrit és demostrar que es tenen certs coneixements i que se saben explicar de forma clara i amb una metodologia correcta. Fer un treball escrit serveis per ordenar les idees pròpies i les dels altres, donant-los una forma comprensible i clara mitjançant l'estil personal.

Table of contents

Ver el índice del libro

Presentació
I. L’elecció del tema
II. La recopilació de la informació
III. La selecció de la informació
IV. La planificació del treball
V. La redacció de l’esborrany
VI. La redacció definitiva
VII. La presentació del treball
VIII. La revisió final
Bibliografia
Irene de Puig

43275

Creator of the Noria project together with Angélica Sátiro, she has a degree in Philosophy and Catalan Philology. She was co-founder of Grup IREF (Innovation and Research in the Teaching of Philosophy), which adapted and disseminated in Catalan the books of the international project Philosophy for Children by the philosopher Mathew Lipman. She is currently the director of Grup IREF and coordinator of the Master in Philosophy 3/18 at the University of Girona.


Pin It on Pinterest

Share This