SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788499213460
Reference: 80137-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 176
 
 

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia

La formació emocional del professorat

Collection: Recursos
Octaedro

17,50

PRINT EDITION

Presentation

Des de finals del segle passat, les descobertes científiques sobre la funció indispensable de les emocions en el desenvolupament personal i social i en l’aprenentatge han suposat un canvi determinant en l’àmbit de la formació de les persones. En aquesta obra, adreçada al professorat de totes les etapes educatives, es parteix d’una exposició de la funció de les emocions i de la salut psicològica d’infants i joves, es presenten propostes d’actuació en el centre i dins l’aula, per acabar obrint algunes reflexions sobre com estructurar la formació i assumir la pròpia professió. S’inclou, així mateix, un ampli espai de reflexió sobre els estils educatius i l’equilibri emocional d’educadors i educadores i s’ofereixen eines de coaching. Tot plegat des de la mirada de la psicologia, la pedagogia i la neurociència.
Pel seu contingut, l’obra és d’interès no només per al professorat sinó per a totes les persones i col·lectius que, conscients de la influència que tots exercim sobre els altres i especialment sobre les noves generacions, participem i hem de contribuir a la millora de la salut emocional de la comunitat on vivim. L’obra també pretén col·laborar en la construcció d’una ciutadania amb nous valors, més activa i emprenedora, que cerca la millora de tot el col·lectiu humà.

Table of contents

Pròleg Ignacio Morgado
Presentació
1. Emocions i educació, una integració necessària Pere Darder
2. Educació de les emocions, salut psicològica i centre educatiu Ferran Salmurri
3. Centres emocionalment intel·ligents Mariano Royo
4. Creixement emocional a l’aula Anna Carpena
5. Emocions i processos educatius els estils educatius i les emocions Josefina Sala i Lourdes Marzo
6. El coaching com a recurs: eines per entrenar les competències emocionals Marta Albadalejo
7. Noves perspectives en la formació del professorat Mariano Royo
Els conceptes clau en l’educació de les emocions.
Bibliografia
Sobre els autors
Pere Darder Vidal

Degree in Philosophy. Doctor in Educational Sciences. Emeritus of the UAB. Within the framework of the pedagogical renewal movements, he began his professional life promoting the affective dimensions in what was called integral education, in teamwork and in the establishment of empathetic relationships in the classroom and in the educational centre. It was a long, intense and rewarding initiation into teaching and management in primary and secondary school. At university, the broadening of teaching and management experience, the deepening of scientific discoveries, individually and in groups, and experimentation in educational centres have strengthened in him the need to extend the emotional dimensions to education and all areas of life. Personal relationships have been presented as an omnipresent, necessary and indispensable factor for individuals and groups. Most of his publications and experiments have been devoted to deepening empathy, participation, collaboration and the construction of a lifestyle impregnated with realism, illusion and affection.

Anna Carpena Casajuana

Teacher. Specialist in Special Education. Dedicated to the study and application of emotional education in teachers and students since 1997. She has several publications on this subject. For years, her career has been oriented towards making educators aware of the need to be emotionally trained in order to educate both pupils and children. This principle has accompanied her in all her training activities - in advising primary and secondary schools, in courses, workshops and seminars and in parents' schools - presenting two-sided proposals: teachers/pupils, parents/children. Her educational content has always had this double aspect that converges in one objective: the development of happy, healthy, sensitive and responsible human beings with humanity and the biosphere.

Teacher. Specialist in Special Education. Dedicated to the study and application of emotional education in teachers and students since 1997. She has several publications on this subject. For years, her career has been oriented towards making educators aware of the need to be emotionally trained in order to educate both pupils and children. This principle has accompanied her in all her training activities - in advising primary and secondary schools, in courses, workshops and seminars and in parents' schools - presenting two-sided proposals: teachers/pupils, parents/children. Its educational content has always had this double aspect that converges in one objective: the development of happy, healthy, sensitive and responsible human beings with humanity and the biosphere.

Maestra. Especialista en Educación especial. Con dedicación al estudio y aplicación de la educación emocional en docentes y alumnado desde 1997. She has several publications on this subject. For years, her work has been aimed at raising awareness among educators of the need to be emotionally trained in order to educate both students and children. This principle has accompanied her in all her training activities - in advising primary and secondary schools, in courses, workshops and seminars and in parents' schools - presenting two-sided proposals: teachers/pupils, parents/children. Its educational content has always had this double aspect that converges in one objective: the development of happy, healthy, sensitive and responsible human beings with humanity and the biosphere.Mariano Royo Arpón

Marta Albadalejo Mur

Teacher. Degree in Philology. Master's Degree in Communication Management. Systemic pedagogue. Psychotherapist in transactional analysis and coach. She has specialised in interpersonal communication and conversation analysis. Her latest book is entitled: How to say it. Effective interviewing in education. She has worked as a teacher in primary school and in Audiovisual Communication at the Universitat Pompeu Fabra. Since 1983 she has worked intermittently in teacher training. Since 2002 she has been involved in counselling and coaching (emotional coaching); she is the coordinator of the Coaching & Communication's Systemic Transactional Coaching training; she continues to collaborate with teacher training programmes and gives conferences for parents with the aim of providing resources and support for the emotional education of children and young people.Lourdes Marzo Ruiz

Josefina Sala Roca

Ferran Salmurri Trinxet
Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This