SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788480639521
Reference: 80126-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 96
 
 

Un canvi de mirada per abordar i prevenir la violencia a les escoles

El grup com a possibilitat de socialització i convivència

Octaedro

12,00

PRINT EDITION

Presentation

Considerar la violència a les escoles des d’un punt de vista individual com una acció i reacció és perdre tota possibilitat de fer una interpretació holística que doni peu a la intervenció en les seves causes. L’entorn escolar on es desenvolupa la infància i l’adolescència ha de permetre propiciar un aprenentatge de les relacions interpersonals que afavoreixi el procés de socialització de totes les persones en un marc de convivència basat en el coneixement i reconeixement de les persones en la seva individualitat i diversitat. Aquest coneixement ha de ser el fonament per evitar que factors de vulnerabilitat puguin propiciar actituds o conductes marginadores o negatives. Per això cal un canvi de mirada per part de les persones adultes i de la societat.

Table of contents

Índex
Agraïments
Presentació
I. La violència a les escoles: per què un canvi d’enfocament?
II. Aproximació pedagògica per interpretar la dinàmica relacional
III. Eixos clau de l’acció educativa
IV. Els factors de vulnerabilitat relacional
V. La corresponsabilitat educativa: treball en xarxa
Referències bibliogràfiques
Les autores
Mirta Lojo

Maria Jesús Comellas i Carbó

M. Jesús Comellas i Carbó is a teacher, PhD in Psychology, Emeritus Professor of Educational Guidance in the Department of Applied Pedagogy at the Autonomous University of Barcelona. Director of the GRODE research group (Research, Guidance and Educational Development Group) at the UAB. Coordinator of the OVE (Observatorio de la Violencia en las Escuelas) project, which is carried out in 28 schools. She is the driving force behind the Barcelona Provincial Council project "Spaces for educational debate with and for families", which is implemented in different municipalities in the province with the participation of the community and professionals related to children and adolescents. Coordinator of the XEC3 group (Network of Experience, Knowledge and Cultural Capital). She collaborates with several media: ARA, Catalunya Ràdio, 8TV and local television networks, among others. Her lines of research focus on the prevention of violence in schools and educational debate with families in the framework of community and multigenerational relations.
Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This