SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788499216997
Reference: 80149-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 124
 
 

L’expansió del coneixement en obert: els MOOC

Octaedro

12,00

PRINT EDITION

Presentation

Des dels inicis dels cursos massius en obert (MOOC) l’any 2008, han passat set anys engrescadors en el món de la formació. El panorama ja està iniciat i sembla relativament consolidat, per la qual cosa seria pertinent abordar-ne les característiques definitòries més rellevants fins al moment.

Presentem en aquest llibre unes claus senzilles per a la comprensió del moviment MOOC i pretenem fornir un marc contextual clar i precís on es pugui ubicar la formació i difusió del coneixement en obert. No hem volgut presentar un panorama idealitzat i adjectivat de «bonisme» del moviment; com qualsevol altra innovació que ha captat l’atenció del món formatiu i universitari mundial i passat ja el «xarampió inicial», ha generat controvèrsies que no hem volgut obviar. Per tant, el lector trobarà els pros i els contres del moviment de manera que es pugui formar una opinió pròpia i fonamentada sobre els principis de massivitat i gratuïtat aplicats a la formació general i universitària.

Table of contents

Declaració d’intencions
Pròleg
Introducció
Capítol 1. Els MOOC: escenaris virtuals per a l’expansió massiva del coneixement
Gènesi dels MOOC
Són realment els MOOC un punt d’inflexió en l’educació superior?
Teoria de les innovacions disruptives
Els MOOC i les seves implicacions en l’educació superior
Reflexions finals
Referències
Capítol 2. El model pedagògic dels MOOC: el rol del professor i de l’alumne
Introducció
xMOOC versus cMOOC
Disseny pedagògic d’un MOOC: cap a la integració d’un model comprensiu i connectiu de l’aprenentatge
El rol de l’alumne en un MOOC
El rol del professor en el disseny d‘un MOOC
L’abandonament en els MOOC: motius i possibles solucions
Reflexions finals
Referències
Capítol 3. Creació i participació en l’univers MOOC
Introducció
Plataformes MOOC
Quins cursos tenen més èxit?
Quin certificat obtenim?
Reflexions finals
Webgrafia
Referències
Capítol 4. Cap a un model sostenible de formació massiva i en obert
Introducció
No és or tot allò que lluu
MOOC: turbocapitalisme de xarxes o altruisme educatiu?
Cap a un disseny pedagògic nou
La «monetització»
L’autentificació de la identitat dels participants
L’americanització de la formació (McDonaldization of Education)
La certificació
L’acreditació per mitjà d’OpenBadges
El model Mozilla OpenBadges
Consideracions i opinions sobre el model MOOC
Cap al concepte de MOOC sostenible: sMOOC
Reflexions finals
Referències
A tall de conclusió
Bibliografia general
Annex
Eloy López-Meneses

39360

PhD in Educational Sciences and Extraordinary Doctoral Thesis Award from the University of Seville. Full Professor with two six-year research periods in the Department of Education and Social Psychology at the Universidad Pablo de Olavide. Director of the research group EDUINNOVAGOGÍA© (HUM-971). Coordinator of the International Group Innovagogía©. Director of Outreach and International Relations, IICSE (University of Atacama/Chile). Editor of the international journal International Journal of Educational Research and Innovation (IJERI) and associate editor of the scientific journal Frontiers of Science.

*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***José Luis Sarasola Sánchez-Serrano

43651

José Luis Sarasola Sánchez-Serrano is currently director general of Social Innovation at the Pablo de Olavide University and president of the Official College of Social Work of Seville. He has numerous publications available on Dialnet. He holds a PhD from the University of Seville. And in the field of minors, he has been linked for many years to the organisation Mensajeros de la Paz.Esteban Vázquez Cano

Vice Dean of Students, Internationalisation and Social Education and Professor of the Faculty of Education in the Department of Didactics, School Organisation and Special Didactics of the UNED. PhD in Education Sciences with Extraordinary Prize. He currently directs the Master's Degree in Educational Inspection and Supervision at the UNED and his priority lines of research are School Organisation and Supervision, Mobile-ubiquitous Learning, Digital Language and Massive Open Online Courses (MOOC), topics on which he has published more than 200 scientific contributions (20 articles in JCR, h-index 11/ 31 in SCOPUS, h-index 9). He is currently a member of different national and international research projects whose main theme is the impact of technology on school organisation and educational innovation. He is also a member of the editorial board of British Journal of Educational Technology(JCR Q1), Associate Editor of the journal IJERI (ESCI) and Associate Editor of the journal Enseñanza & Teachingand has participated as scientific committee member in more than 50 international congresses (China, Japan, France, USA, Canada, etc. ).

 


Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This