SHARE

[Sassy_Social_Share]

 

 

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788419023278
Reference: 80542-0
Date: Juny, 2021
Binding: Rústica
Size: 14,8x21 cm
Pages: 50

L’espai d’aprenentatge a la universitat: codisseny d’entorns innovadors

Editores:

Octaedro / IDP-ICE

PRINT EDITION

Presentación

Aquest llibre aborda la vinculació de l’aprenentatge i l’espai en què fonamentalment es desenvolupa: les aules universitàries. Als quatre capítols en què s’estructura el llibre, s’analitzen quines són les necessitats d’aprenentatge a què els espais universitaris han de donar resposta i com el fet d’aplicar-hi innovacions pot suposar un precursor per a la millora en els plantejaments d’ensenyament del professorat. També es presenten els elements fonamentals que s’han de considerar ambientalment perquè les aules i la resta dels espais proporcionin una bona experiència d’aprenentatge a estudiantat i docents. A més, s’explica la metodologia de codisseny aplicada als espais universitaris com una de les més adients a l’hora de dur a terme aquest necessari canvi i, finalment, es narra una experiència real de codisseny d’una aula universitària a partir de la veu de les persones implicades.

Índice

Resum – Abstract
1. Els espais d’aprenentatge i la universitat
1.1. Els espais d’aprenentatge universitaris
1.2. Investigant els espais d’aprenentatge
1.3. La pedagogia i els espais d’aprenentatge
2. La influència de l’espai i els factors ambientals en l’aprenentatge
2.1. Els factors ambientals que influeixen de manera més comuna en l’espai d’aprenentatge universitari
2.1.1. Il·luminació
2.1.2. Acústica
2.1.3. Qualitat de l’aire
2.1.4. Color, formes, materials i textures
2.1.5. Estructura de l’espai
2.1.6. Organització i mobiliari
2.2. Avenç pedagògic en la universitat vinculat amb l’espai
3. El codisseny com a eix per al canvi dels espais d’aprenentatge
3.1. La metodologia del codisseny
3.2. Codisseny d’espais d’aprenentatge
3.3. Els participants en el codisseny d’espais d’aprenentatge
3.4. Codisseny a la universitat
4. Una experiència de codisseny d’espais d’aprenentatge a la Universitat de Barcelona
4.1. El codisseny fet: procés i resultats
4.2. El codisseny fet: valoracions d’alguns dels participants
4.2.1. Com valores la relació entre pedagogia i disseny de l’espai educatiu?
4.2.2. Què et va semblar l’experiència de codisseny d’una aula universitària?
4.2.3. Què et va ajudar a pensar l’experiència de codisseny?
4.2.4. Com t’imagines els espais a la universitat en un context ideal?
4.3. El codisseny fet: reflexions finals
Referències bibliogràfiques

 

Pin It on Pinterest

Share This