TECHNICAL DATA
Print edition

ISBN: 9788499215921
Reference: 80147-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 320

La connexió emocional de la parella

Des de la perspectiva psicoanalítica relacional

COLLECTION: Horizons
Octaedro

23,80

PRINT EDITION

Presentación

Aquesta obra es basa en l’experiència professional i en la literatura especialitzada sobre la parella, però està escrita en llenguatge entenedor, evitant, sempre que sigui possible, els tecnicismes. Es dirigeix, doncs, tant
al lector professional com al general, tot i que no és pròpiament divulgatiu o d’autoajuda.
Té un caràcter pioner, ja que els estudis dedicats a la psicoanàlisi de la parella són molt escassos i perquè aplica en aquest camp conceptes de la psicoanàlisi relacional, un corrent que, si bé no és nou, actualment està protagonitzant un gran desenvolupament.
Dóna una visió de conjunt de la parella seguint el fil de la connexió emocional. Així, analitza les seves fases: les fantasies inicials, l’enamorament, la formació i el seu desenvolupament a llarg termini, i també els seus vessants cultural i biològic. Finalment tracta del diagnòstic i el tractament dels seus conflictes.
Al llarg d’aquest recorregut va introduint, allà on aporten més comprensió, els conceptes psicoanalítics, especialment els del corrent relacional, idees filosòfiques i sociològiques, així com les aportacions recents de les neurociències.

Índice

Pròleg
Agraïments
Introducció
PRIMERA PART: LES ETAPES DE LA PARELLA
1. Les fantasies de parella
2. L’elecció de parella
3. L’enamorament
4. La formació de la parella
5. Els desenvolupaments de la parella
SEGONA PART: ELS CONDICIONANTS DE LA PARELLA I EL PSIQUISME
6. La parella en la cultura
7. La biologia i la parella
TERCERA PART: LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE LA PARELLA
8. Psicopatologia de la parella en la perspectiva relacional
9. La psicoteràpia de la parella
Bibliografia

Pin It on Pinterest

Share This