TECHNICAL DATA
Print edition

ISBN: 9788418348761
Reference: 80537-0
Date: Novembre, 2020
Binding: Rúsitca
Size: 14,8 x 21 cm
Pages: 68

Experiències de lectura acadèmica intensiva amb estudiants de Grau (Ciències de l’Educació, Ciències Socials i Humanitats)

THEME:
Octaedro / ICE

PRINT EDITION

Pin It on Pinterest

Share This