SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN:
Reference:
Date:
Binding:
Size:
Pages:
 
 

El projecte FORCES

PRINT EDITION

Presentation

Aquesta publicació fa un primer recull de les experiències dels participants al projecte FORCES (Foment de la Recerca de Centres de Secundària) de l’IDP-ICE de la UB iniciat l’any 2016, en el qual professorat i investigadors de la UB cotutoritzen treballs de recerca d’estudiants de Batxillerat. Aquest treball de recerca és obligatori en el currículum de l’alumnat a Catalunya. Entre els objectius del projecte FORCES, cal destacar la transferència de coneixement des de la universitat cap als centres de Secundària, la millora de la transició dels estudiants entre la Secundària i la universitat i el coneixement mutu.

 

Es presenta una descripció del marc acadèmic i normatiu del treball de recerca de Batxillerat a Catalunya, les diferents modalitats de recerca que es poden desenvolupar per part de l’alumnat de Batxillerat i un recull d’experiències d’alguns participants, tant alumnat com professorat UB, que han participat en el projecte al llarg d’aquests anys.

Pin It on Pinterest

Share This