SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788480632224
Reference: 80103-0
Date:
Binding:
Size:
Pages: 80
 
 

Eines per escriure II

Collection: Cuadernos
GENRE: Notebook
Octaedro

PRINT EDITION

Presentation

A Eines per escriure es pretén que l’estudiant aprengui, d’una banda, a entendre el procés creatiu com a fruit no solament de la imaginació, sinó també d’una tècnica i d’uns coneixements, i de l’altra, que aprengui a crear amb un mínim de rigor els seus propis textos literaris entenent que per produir un text aceptable es requereix el domini d’una sèrie de tècniques i el coneixement de cert codis, la utilització dels quals farà que l’escrit no sigui només un senzill reflex d’idees o sensacions sinó que serà quelcom amb certa qualitat.

Table of contents

Unitat 1. La narració

Unitat 2. El diàleg

Unitat 3. El monòleg

Síntesi global

Esquema de programació

Bibliografia

Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This