SHARE

DATA EDITION
Print edition

ISBN: 9788412009651
Reference:
Date: 2019
Binding:
Size:
Pages: 176
 
 

Desconstruint els mèdia a l’aula

Del reality a les fake news

Associació de Mestres Rosa Sensat

20,00

PRINT EDITION

Presentation

Aquest és un llibre que vol contribuir a l’educació mediàtica, un vell somni que hem de fer que sigui possible. L’entramat mediàtic i les xarxes socials sovint construeixen narratives de vida i visions del món poc rigoroses o directament falses, que transmeten a la ciutadania contravalors i comportaments que no s’adiuen amb les finalitats d’una educació democràtica i crítica.
Ramon Breu Pañella

He is a secondary school teacher, coordinator of Cinescola and teacher trainer. He is the author of several books that offer tools for analysing and interpreting media discourse, for teaching audiovisual language and for laying the foundations for the necessary media literacy in compulsory education.
Look /
Press /

Pin It on Pinterest

Share This